Petr Mika – Akim

* 12. 5. 1971 Nositel zlatého Březového lístku Petr Mika přišel do TOM BVÚ v Ostravě-Přívoze v roce 1982. Bylo to v době, kdy oddíl vedl Karel Líba. Oddíl se mu stal postupem času nejen velkým zájmem, ale i druhým domovem. Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, když obhájil svou diplomovou…

čti dále

Zdeněk Chroboczek – Hafan

* 21. 12. 1961 Nositel bronzového Březového lístku. K přezdívce Hafan přišel mezi trempy za to, že dokonale plnil zadané úkoly. To mu zůstalo dodnes a tuto poctivost vyžaduje nejen u sebe, ale i u lidí se kterými pracuje. Trempink od roku 1976 rozšiřoval o jiné aktivity, příroda a historie, ale…

čti dále

František Rodr – Paragraf

František Rodr

* 14. 1. 1948 – † 14. 6. 2014 Nositel stříbrného Březového lístku. František Rodr se spolu se svým klubem v roce 1962/1963 přihlásil k celostátní hře „Volá vesmír“, kterou vyhlásila redakce časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Někdy v roce 1965 se stal mladým redakčním pomocníkem – „stovkařem“ a vedl…

čti dále

Ludmila Pohanková – Kolčava

* 23. 9. 1954 Nositelka stříbrného Březového lístku. Ludmila Pohanková je zakladatelem dětského oddílu Modrá Střelka v Náchodě. V roce 1985 založila oddíl se zábavnou, sportovní a na přírodu zaměřenou náplní volného času pro 30 dětí. Brzy se oddíl rozrostl na více než 100 členů a Lída byla hlavním vedoucím letních táborů…

čti dále

Jiří Flousek – Kamzík

* 1922 – † 2008 Nositel zlatého Březového lístku. Kamzík přišel mezi hronovské skauty jako malý chlapec v roce 1929 do družiny Kamzíků. Skauting v Hronově v té době fungoval od února 1920 a měl již za sebou úspěšné výpravy a táboření na blízkém Bischofsteinu. Tam byl také první Kamzíkův…

čti dále

Alexej Pludek

* 29. 1. 1923 – † 7. 9. 2002 Nositel bronzového Březového lístku. Alexej Pludek se narodil 29. ledna 1923 v Prostějově do početné rodiny dělníka. Řadí se k prozaikům a autorům historických románů a próz s budovatelskou tématikou. Maturoval v roce 1940. V letech 1946-1950 studoval ekonomický obor na…

čti dále

Slavomír Václavský – Mičkinikwa

* 1963 Nositel bronzového Březového lístku. Mičkinikwa je dlouholetý skaut a woodcrafter, je také autorem desítek publikací. V roce 1975 vstoupil do ilegálního skautského oddílu Stopaři, po Sametové revoluci v Zábřehu spoluzakládal oddíl Shawnee, česky Šavani, ten funguje dodnes a hlásí se k myšlenkám skautingu, woodcraftu a indiánského odkazu. Šaman Midewiwinu (1988), skautský sběratel,…

čti dále

Jan Burda – Tatanka

* 23. 5. 1974 Nositel bronzového Březového lístku. Tatanka byl od dětství členem oddílu Čtyřka Třebíč. Po obnově Junáka v roce 1989 se oddíl mohl opět přihlásit ke skautským ideálům a Tatanka se stal rádcem družiny a složil čekatelskou zkoušku. Stál u zrodu 43. oddílu Junáka Letící hvězda. V devadesátých letech –…

čti dále

Eduard Ureš

* 9. 10. 1904 – † 2. 1. 1992 Nositel zlatého Březového lístku. Eduard Ureš, narozený jako Eduard Martin Ulbricht, skautskou přezdívkou Ataman nebo Matalufa, později označován i jako Studánkový dědeček byl český důstojník a skaut, který se věnoval také hledání a obnovování studánek a pramenů. Narodil se v Husovicích a od útlého věku se věnoval cvičení v Sokole. Vystudoval…

čti dále

Ivan Makásek – Hiawatha

* 1944 Je nositelem 12. stupně je od října 2022. Vystudoval Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy a až do svého důchodu pracoval profesionálně v oblasti ochrany přírody. Byl poradcem předsedy vlády v oblasti ekologie. V dětství byl členem Foglarových Hochů od Bobří řeky, v roce 1959 zakládá kmen Dakota (Spojenci) a získává…

čti dále