STUPNĚ BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ

Důvody oceňování u jednotlivých stupňů jsou formulovány obecně jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní podmínky a potřeby.

Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém kolektivu, v místě, okrese, kraji, regionu a republice.

Vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL jsou také ustálené obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného.


1. STUPEŇ – ZELENÝ

Zelená barva je barvou probouzející se přírody – znamená „volno“, začátek jaro a naději v pokračování života. Udílí se vynikajícím členům oddílů, rádcům i dětem za činnost, která je příkladem pro ostatní.


2. STUPEŇ – SVĚTLE MODRÝ

Světlomodrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku rozletu k výšinám, která vyžaduje pevné rozhodnutí i odvahu. Udílí se i starším za věrnost mladým ideálům a trvalou pomoc mladším.


3. STUPEŇ – TMAVĚ MODRÝ

Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce. Uděluje se za poznání a osvojení praxe i teorie všem, kteří získané znalosti předávají mladším (vedoucí, vůdci).


4. STUPEŇ – ŽLUTÝ

Je symbolem životodárného slunce a plamene zářícího do tmy. Patří těm, kdož předávají zkušenosti ostatním (vedoucí úspěšných oddílů s pevným řádem a tradicemi).


5. STUPEŇ – ČERVENÝ

Je symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého vlastního oddílu.


6. STUPEŇ – KARMÍNOVÝ

Představuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže orientovat ve složitých situacích vzájemností a konfliktů, dokáže radit i předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků či kamarádů, dokáže organizovat setkání, srazy a různé akce.


7. STUPEŇ – BÍLÝ

Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Životní úsilí nositele se znovu barví do oslnivé barvy světla, zářného příkladu. Zná cíl své činnosti a jeho koncepce je přijatelná i ostatním. Je koordinátorem práce (akcí) různých oddílů.


8. STUPEŇ – ŠEDÝ

Šedá je barvou znalosti, vědění a moudrosti, je symbolem bohatých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili životní elán a pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé lidi (organizátoři lesních škol a kurzů, celostátních srazů).


9. STUPEŇ – ČERNÝ

Husitská černá je barvou nesmiřitelné kritiky nedostatků, překonávání překážek a zármutků, ale zároveň i vedení cestou vzhůru. Značí vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho kolektivů, z nichž většina prokázala správný směr své činnosti.


10. STUPEŇ – BRONZOVÝ

Je určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost oddílů na úrovni okresu či kraje. Nositel má soustavný kontakt s ostatními oddíly.


11. STUPEŇ – STŘÍBRNÝ

Uděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém územním okruhu, organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností a podobných akcí.


12. STUPEŇ – ZLATÝ

Je nejvyšším a posledním oceněním. Získá ho ten, kdo výrazně ovlivnil činnost dětí a mládeže v celé republice.


ČESTNÝ BL

Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, ale stojí mimo jejich společenství. Například starostové, majitelé firem, osobnosti kultury, jenž dlouhodobě a nezištně podporují činnost organizací pracujících s dětmi. Může být také udělen již neaktivním členům společenství za dlouholetou práci v případě, že nebyl dříve udělen žádný stupeň BL nebo jen nízké, které neodpovídají rozsahu jejich práce pro děti a mládež. Po předání Čestného BL by již neměl být udělen žádný další stupeň BL.

Comments are closed.