STUPNĚ BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ

Důvody oceňování u jednotlivých stupňů jsou formulovány obecně jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní podmínky a potřeby.

Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém kolektivu, v místě, okrese, kraji, regionu a republice.

Vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL jsou také ustálené obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného.


1. STUPEŇ – ZELENÝ

Zelená barva je barvou probouzející se přírody – znamená „volno“, začátek jaro a naději v pokračování života. Udílí se vynikajícím členům oddílů, rádcům i dětem za činnost, která je příkladem pro ostatní.


2. STUPEŇ – SVĚTLE MODRÝ

Světlomodrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku rozletu k výšinám, která vyžaduje pevné rozhodnutí i odvahu. Udílí se i starším za věrnost mladým ideálům a trvalou pomoc mladším.


3. STUPEŇ – TMAVĚ MODRÝ

Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce. Uděluje se za poznání a osvojení praxe i teorie všem, kteří získané znalosti předávají mladším (vedoucí, vůdci).


4. STUPEŇ – ŽLUTÝ

Je symbolem životodárného slunce a plamene zářícího do tmy. Patří těm, kdož předávají zkušenosti ostatním (vedoucí úspěšných oddílů s pevným řádem a tradicemi).


5. STUPEŇ – ČERVENÝ

Je symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého vlastního oddílu.


6. STUPEŇ – KARMÍNOVÝ

Představuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže orientovat ve složitých situacích vzájemností a konfliktů, dokáže radit i předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků či kamarádů, dokáže organizovat setkání, srazy a různé akce.


7. STUPEŇ – BÍLÝ

Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Životní úsilí nositele se znovu barví do oslnivé barvy světla, zářného příkladu. Zná cíl své činnosti a jeho koncepce je přijatelná i ostatním. Je koordinátorem práce (akcí) různých oddílů.


8. STUPEŇ – ŠEDÝ

Šedá je barvou znalosti, vědění a moudrosti, je symbolem bohatých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili životní elán a pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé lidi (organizátoři lesních škol a kurzů, celostátních srazů).


9. STUPEŇ – ČERNÝ

Husitská černá je barvou nesmiřitelné kritiky nedostatků, překonávání překážek a zármutků, ale zároveň i vedení cestou vzhůru. Značí vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho kolektivů, z nichž většina prokázala správný směr své činnosti.


10. STUPEŇ – BRONZOVÝ

Je určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost oddílů na úrovni okresu či kraje. Nositel má soustavný kontakt s ostatními oddíly.


11. STUPEŇ – STŘÍBRNÝ

Uděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém územním okruhu, organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností a podobných akcí.


12. STUPEŇ – ZLATÝ

Je nejvyšším a posledním oceněním. Získá ho ten, kdo výrazně ovlivnil činnost dětí a mládeže v celé republice.


ČESTNÝ BL

Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, ale stojí mimo jejich společenství. Například starostové, majitelé firem, osobnosti kultury, jenž dlouhodobě a nezištně podporují činnost organizací pracujících s dětmi. Může být také udělen již neaktivním členům společenství za dlouholetou práci v případě, že nebyl dříve udělen žádný stupeň BL nebo jen nízké, které neodpovídají rozsahu jejich práce pro děti a mládež. Po předání Čestného BL by již neměl být udělen žádný další stupeň BL.
Čestný BL sice stojí mimo pyramidu, ale má hodnotu 6. Tedy pro jeho udělení je nutná podpisová síla minimálně 60 a jeho nositel za svůj podpis na udělovacích dekretech připojuje číslo 6.

Comments are closed.