ČASTÉ DOTAZY

Pokud zde nenajdete odpověď na svůj dotaz, napište na tatanka@brezovylistek.cz.


dotazy k udělovánídotazy k evidenci v pyramidědaší dotazy


DOTAZY K UDĚLOVÁNÍ BL


Jak začít udělovat Březové lístky v naší organizaci, když nemáme žádného nositele a nemáme tedy dostatečnou podpisovou sílu.

Tři navrhovatelé podepsaní na udělovacím dekretu nemusí být nositelé BL. Se zajištěním potřebné podpisové síly mohou pomoci ambasadoři v jednotlivých regionech nebo členové správní rady (viz kontakty). Je také možné zapátrat v pyramidě nositelů a najít nějaké nositele ve svém okolí.
Popis základního postupu máme také na stránce „jak začít“.


Je pravda, že navrhnout někoho na 3. (tmavě modrý) Březový lístek může jenom nositel 4. stupně? My jsme to doteď tak měli (nebo alespoň se to ke mně takto doneslo).

Takové pravidlo udělování neexistuje. Není nutné, aby tři navrhovatelé byli nositeli jakéhokoli stupně BL. V případě aplikace takového pravidla by nikdo nemohl být nositelem zlatého BL. 🙂
Je ale možné, že máte takové pravidlo interně zavedeno a tradičně jej dodržuejete ve svém společenství.


Co když je to člověk, který se nevěnuje dětem celoročně, ale jezdí na víkendové akce a tábory? Věnují se převážně technickému zázemí, nebo občas programu, ale ne celoročně.

Březové lístky jsou udělovány lidem, kteří „dlouhodbě a nezištně pracují s dětmi a mládeží“ (citace z pravidel udělování). Záleží zcela na navrhovatelích, komu BL udělí. Ocenění za činnost, která není „každodenní“ ničemu nevadí.


Ocenění je jen pro skautské vedoucí, nebo i pro dobrovolníky, kteří pracují s dětmi mimo Skaut?

Březový lístek se neomezuje na jakoukoli organizaci nebo společenství. V rámci myšlenek „přátelství rozrůzněných“ může být nositelem BL kdokoliv, kdo svůj volný čas věnuje dětem a mládeži.
Krásný přehled různorodosti organizací přináší pyramida nositelů.


Chceme v naší organizaci zavést BL, ale zatím mezi námi není žádný nositel. Víme, že můžeme oslovit někoho mimo naši organizaci – jak ale takový člověk může posoudit, zda jsou zásluhy toho, koho chceme ocenit, dostatečné?

Platí pravidlo tří navrhovatelů z nejbližšího okolí navrženého. Ti nemusí být nositelé BL. Následně stačí, aby další podepsaní znali navrhovatele, kteří jim činnost navrženého přiblíží. Tím je možné začít udělovat Bl v nových společenstvích.


Je nutné, aby udělovací dekret podepisovali pouze nositelé BL?

Není to vůbec nutné. Naopak – podpisy lidí, kteří nejsou nositeli, jsou naprosto v pořádku. Je však potřeba dodržet minimálně desetinásobnou podpisovou sílu k udělovanému stupni BL. Tedy podpisovou sílu je třeba dodržet, ale doplnit dekret podpisy všech dětí a vedoucích z oddílu (i když nejsou nositeli BL) je skvělé.
Je tím umožněn i rozjezd BL ve společenstvích, kde zatím BL nejsou a zároveň je dodrženo pravidlo tří navrhovatelů z nejblížsího okolí oceněného.


Náš oddílový vedoucí, pracuje pro oddíl celou řadu let a chceme mu udělit Březový lístek. O BL jsme do teď nevěděli. Rádi bychom mu uděli rovnou 4. stupeň, je to možné?

To bohužel možné není. Pravidla v tomto případě mluví jasně. Ve vyjímečných případech lze přeskočit pouze první stupěň. Možnou variantou je udělovat BL postupně v rychlejším čase (třeba každý rok). Zároveň je ale potřeba myslet na „pravidlo pyramidy“. To říká že „Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů. Například žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů…“
To by bylo dobré dodržet i ve vašem oddíle.


DOTAZY K EVIDENCI V PYRAMIDĚ


V našem skautském středisku už řadu let udělujeme BL, ale bohužel jsem nehlásili nositele do pyramidy. Je možné zapsat najednou několik desítek lidí i s vyššími stupni?

Určitě to možné je, budeme rádi. Informace o tom, jak to udělat, jsou zde.
Stačí si jen stáhnout formulář v excelu, vyplnit ho a poslat na adresu pyramida@brezovylistek.cz.


Jakým způsobem řeší celostátní pyramida osobní údaje (GDPR)?

Evidence v celostátní pyramidě BL obsahuje jméno, přezdívku, město a organizaci. To nejsou údaje, podle kterých by bylo možné jednoznačně identifikovat danou osobu. Proto pyramida nařízením GDPR nepodléhá. Databáze je uložena na zabezpečeném serveru firmy, která nám poskytuje webhosting.


DALŠÍ DOTAZY


Je možné si v e-shopu objednat jen jeden odznak?

Ano. Je potřeba počítat s tím, že ke každé objednávce účtujeme manipulační poplatek 20,- korun. Díky partnerství se společností Zásilkovna neúčtujeme žádné náklady za přepravu.


Můžeme na našem webu nebo na udělovacích dekretech používat oficiální symbol BL?

Ano, to je pochopitelně možné. Březový lístek je ale symbol s vysokou morální hodnotou, proto je chráněn ochrannými známkami.
Není problém libovolně nakreslit symbol BL na udělovací dekret. Na web nebo při jakémkoli jiném použití doporučujeme používat oficiální symbol.
O ochranné známce píšeme v článku „Jak by měl být správně vyobrazován symbol BL„.
Máme i grafický manuál, který řeší možnosti zobrazování i barevnost. Společně s obrázky jednotlivých stupňů BL je dostupný v sekci „ke stažení„.


Comments are closed.