Ludmila Pohanková – Kolčava

* 23. 9. 1954

Nositelka stříbrného Březového lístku.

Ludmila Pohanková je zakladatelem dětského oddílu Modrá Střelka v Náchodě. V roce 1985 založila oddíl se zábavnou, sportovní a na přírodu zaměřenou náplní volného času pro 30 dětí. Brzy se oddíl rozrostl na více než 100 členů a Lída byla hlavním vedoucím letních táborů do roku 1998, kdy vedení předala mladším členům oddílu. Víkendové akce a pravidelné schůzky však vede jednou týdně dosud. Oddíl Modrá Střelka funguje stále aktivně díky dobře položeným základům a Lídině neustálé aktivitě v rozvoji členů, akcí, oddílového tábořiště a klubovny.

Modrá Střelka se stala po sametové revoluci členem střešní organizace Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi a Lída se stala na několik let členkou vedení Duhy. V Duze se setkala s Janem Šimáně – Galénem, který Náchod a tábor Modré Střelky několikrát navštívil a byl velkou inspirací pro další rozvoj oddílu.

Protože se nejen v Modré Střelce objevila potřeba výchovy nových vedoucích pro práci s dětmi a jejich kvalifikaci neustále zvyšovat, vytvořila Lída společně s dalšími přáteli systém vzdělávání. Tak vznikly Duhové lesní školy – týdenní kurzy pro začínající instruktory. Lída je školitelkou dodnes, lektoruje kursy pro hlavní vedoucí letních táborů a vzdělávací program Instruktorák pro začínající vedoucí. Mimo jiné učí oddíly a další neziskové organizace umění
Fundraisingu a Strategického plánování, tedy jak si zajistit finanční prostředky pro svou činnost a dobře jí připravit, aby se oddíl dlouhodobě rozvíjel.

Profesní život Lídy je také spojen s prací s dětmi a mládeží. V letech 1991-2018 byla ředitelkou Střediska volného času Déčko Náchod a stála za vznikem mnoha kulturních akcí v Náchodě – Masopustu, Náchodské Prima Sezóny, Májování, Vavřinecké pouti, Martinské slavnosti, Živého Betlému.

Lída stála u zrodu a dodnes „táhne“ tzv. Náchodskou koalici – neformální skupiny náchodských oddílů (Duha, Skauti, Eldorádo, Dobrovolní hasiči, Pionýři). Dále v Náchodě spoluzakládala v roce 1995 občanské sdružení Stacionář Cesta pro děti s kombinovanými vadami, kde byla 10 let dobrovolníkem.

Mezi všemi dětskými oddíly v ČR existuje celorepubliková vzdělávací akce, tzv. Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). V letech 1994 a 1995 se tato akce konala v Náchodě pod taktovkou Lídy a tím se dostala CVVZ do širokého povědomí vedoucích. Předtím to byla akce pro pár desítek účastníků, ale v Náchodě se z toho stala významná událost pro téměř 500 účastníků a tradice CVVZ pokračuje. V roce 2012 se podílela na organizaci CVVZ v Hradci Králové a v roce 2019 se podařilo pod jejím vedením uspořádat potřetí CVVZ v Náchodě. Lída školí vedoucí na CVVZ dodnes.

Nositelkou stříbrného Březového lístku je od 16. 11. 2019

Sepsal Matěj Zelinka – Worky

Comments are closed.