Jan Burda – Tatanka

* 23. 5. 1974

Nositel bronzového Březového lístku.

Tatanka byl od dětství členem oddílu Čtyřka Třebíč. Po obnově Junáka v roce 1989 se oddíl mohl opět přihlásit ke skautským ideálům a Tatanka se stal rádcem družiny a složil čekatelskou zkoušku. Stál u zrodu 43. oddílu Junáka Letící hvězda.

V devadesátých letech – po obnově časopisu Mladý hlasatel byl aktivní v klubovním hnutí. Díky celoroční hře v Mladém hlasateli založil klub Žlutého kvítku s názvem Stříbrný půlměsíc. Klub dostal z redakce číslo KŽK65. Byl tak součástí tzv. „nulté“ stovky klubů obnoveného časopisu. Guvernérem této stovky byl Jan Šimáně – Galén. V té době se tak Tatanka také poprvé setkal nejen s Galénem, ale i s Březovými lístky a CVVZkami. Byl také guvernérem Horácké stovky klubů Žlutého kvítku.

Za dobu svého působení v hnutí byl třikrát náčelníkem CVVZ, od roku 2008 je předsedou správní rady GN – Galénova nadačního fondu a v Třebíči vede spolek pracující s dětmi a mládeží. Byl také členem představenstva České rady dětí a mládeže.

Také po celou dobu profesní kariéry se věnuje podpoře organizací pracujících s dětmi a mládeží. Pracoval například jako vedoucí oddělení mládeže a sportu na kraji Vysočina, jako zástupce ředitele Národního institutu dětí a mládeže, byl aktivní v národní síti informačních center pro mládež a v celé řadě dalších oblastí. Od roku 2007 pracuje jako předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina.

Jeho cílem je především spojovat různé lidi a organizace, které mají společný cíl. Galénovy myšlenky přátelství rozrůzněných tak ovlivňují celý jeho profesní i dobrovolnický život.

Nositelem bronzového Březového lístku je od 31. 12. 2017

Sepsal Matěj Zelinka – Worky

Comments are closed.