František Rodr – Paragraf

František Rodr

* 14. 1. 1948 – † 14. 6. 2014

Nositel stříbrného Březového lístku.

František Rodr se spolu se svým klubem v roce 1962/1963 přihlásil k celostátní hře „Volá vesmír“, kterou vyhlásila redakce časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Někdy v roce 1965 se stal mladým redakčním pomocníkem – „stovkařem“ a vedl metodicky svou „7.stovku mikrokolektivů – raketových posádek (RP)“. Jako „stovkař“ začal více spolupracovat s redaktorem Janem Šimáně – Galénem, jemuž pomáhal zvláště s právnickými věcmi, neboť to bylo v době, kdy studoval práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po odchodu klubů i Galéna z redakce ABC v roce 1967/1968 s ním spolupracoval i v nakladatelství Albatros (dříve SNDK) a spolupráce pokračovala i v době, kdy se Galén stal šéfredaktorem časopisu Skaut – Junák (1968/1969).

Velmi rád jezdil na srazy čtenářských klubů, kdy často doprovázel Galéna. Velmi si oblíbil ostravský oddíl BVÚ a spolupracoval též s Karlem Líbou (1924-2000) i s jeho mladými vedoucími i s hochy z oddílu. Zabýval se paranormálními jevy a tajemnem, což bylo vždy velmi zajímavé zpestření programu pro hochy i děvčata.

Po roce 1990 František významně pomohl Galénovi při podání žádosti o rehabilitaci. Následně pak pomohl založit Galénovu nadaci, do které Galén vložil finanční prostředky, které obdržel za újmu v letech 1970 – 1972 minulého režimu. V roce 2005 byla nadace zrušena a František pomohl se změnou nadace na Galénův nadační fond (GNF), kde byl členem (2005) a později předsedou správní rady GNF (2005 – 2009). V roce 2009 mu byl udělen 11. BL (stříbrný).

Ve Společenství Březových lístků vykonával činnost smírčího soudce při řešení názorových rozporů mezi některými členy hnutí.

Svou civilní profesí právníka vykonával mnoho let na ministerstvu zemědělství, později na ministerstvu životního prostředí. Pro svůj chabý zdravotní stav měl modrou knížku, v důsledku čehož nebyl na základní vojenské službě.

František nikdy nezaložil rodinu, žil se svými rodiči v Praze 2 v Ječné ulici, po jejich úmrtí se přestěhoval do malého bytu v Branické ulici v Praze 4.

V roce 2013 těžce onemocněl a svůj život ukončil 14.června 2014 v domově s pečovatelskou službou v Brandýse nad Labem. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Sepsal Břetislav Boháč – Břeťa

Comments are closed.