Petr Mika – Akim

* 12. 5. 1971

Nositel zlatého Březového lístku

Petr Mika přišel do TOM BVÚ v Ostravě-Přívoze v roce 1982. Bylo to v době, kdy oddíl vedl Karel Líba. Oddíl se mu stal postupem času nejen velkým zájmem, ale i druhým domovem. Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, když obhájil svou diplomovou prací s názvem „Historie a činnost Tábornického oddílu mládeže BVÚ Ostrava“ v době, kdy už postupně přebíral od Karla Líby vedení oddílu. Od roku 1992 se stal Karlovým nástupcem.

V roce 1992 založil spolek „BVÚ – Centrum pro volný čas z.s.“, který s drobnými změnami je do dnešních dní stále jedním z nejúspěšnějších klubů v Ostravě i v širokém okolí.

Po velkých povodních v roce 1997, kdy oddíl přišel o své tábořiště v Pochni v údolí řeky Opavy a taky o starou klubovnu na Křišťanově ulici, byl rozhodující osobností při rekonstrukci bývalé školky v Michalikově sadu na Křišťanově ulici pro novou klubovnu a získání nového tábořiště pro oddíl v údolí potoka Lopeník nedaleko Kružberské přehrady u Budišova nad Budišovkou. Kromě oddílu BVÚ tábořiště využívají i jiné oddíly junáků a turistů.

BVÚ – Centrum pro volný čas, z.s. má v současné době tři oblasti činností: Středisko rodina, zaměřené na aktivity, kterých se může zúčastnit více členů rodiny napříč generacemi s důrazem na mezigenerační soužití, Tábornický oddíl BVÚ je jedním z největších a nejstarších oddílů svého druhu v ČR. Své aktivity vyvíjí nepřetržitě téměř 80 let (byl založen v roce 1945) a Středisko Volný čas, kde se potkávají aktivity napříč ostatními středisky. Často jsou to akce komunitního charakteru. Do působnosti střediska Volný čas patří také aktivity SENIOR klubu (podrobněji na www.bvu.cz ).

Tábornický oddíl BVÚ uspořádal v roce 1964 první sraz klubů na severní Moravě a ve Slezsku na podnět Jana Šimáně – Galéna, tehdejšího redaktora časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Do dnešních dnů od roku 1964 bylo uspořádáno celkem 74 těchto srazů, Akim úspěšně pokračuje v práci Karla Líby.

Petr Mika – Akim je též zastupitelem města Ostravy za „Hnutí Ostravak“.

Nositelem zlatého Březového lístku je od 16. 11. 2021.

Sepsal Břetislav Boháč – Břeťa

Comments are closed.