Jiří Flousek – Kamzík

* 1922 – † 2008

Nositel zlatého Březového lístku.

Kamzík přišel mezi hronovské skauty jako malý chlapec v roce 1929 do družiny Kamzíků. Skauting v Hronově v té době fungoval od února 1920 a měl již za sebou úspěšné výpravy a táboření na blízkém Bischofsteinu. Tam byl také první Kamzíkův tábor. Později začali budovat tábořiště na Vlčinci u Metuje za polickým tunelem.

V roce 1935 začali vydávat svůj časopis Skautský Hronov. Těžké období zažil oddíl za 2. světové války, dívčí oddíl se zcela rozpadl, chlapecký přežíval díky aktivitám jednotlivých rodin, majetek oddílu zabavilo v roce 1940 gestapo. Mnoho skautů včetně Kamzíka bylo nasazeno na nucené práce do Německa. Po roce 1945 obnovili činnost naplno a Kamzík se stal rádcem 1. odd.- družiny Kamzíků. V roce 1947 se stal tajemníkem střediska Hronov. Činnost se dařila, účastnili se lesních škol, členů i činovníků přibývalo. V roce 1948 založili skautskou kapelu Kutálku, která úspěšně vystupovala na mnoha akcích, mj. před svatbou  Jiřího Šimáně Šípa, bratrance Galéna.

Jenže to už začalo přituhovat a komunistický režim nutil skauty ke vstupu do ČSM, skauting byl zakázán. V roce 1949 se uskutečnil tajný slib na Novém Hrádku. To už ovšem Kamzíkova rodina přišla o rodinný obchod a on měl zakázáno pracovat s mládeží. Znovu vytvořený skautský majetek byl násilně převeden do Pionýra. Skauti se opět scházeli potajmu na rodinných chatách.

V roce 1956 vstoupil Kamzík do turistického oddílu v Hronově, později se stal členem výboru. Tehdy začal sbírat skautské známky a další upomínky na skautské období. Práci našel V TOS Hronov (znárodněný Wikov). TOMícký oddíl se pod Kamzíkovým vedením úspěšně rozvíjí. V roce 1962 se s pomocí Šípa – Jiřího Šimáně rozvíjí na Náchodsku a Hronovsku tzv. Miikrokolektivy . V roce 1964 se zúčastní srazu oddílů v Dobříši, kde se setkává s Janem Šimáně – Galénem a navazují přátelství.

V roce 1966 vybudoval oddíl tábořiště na soutoku Metuje a potoka Židovka, oddíl žije výlety, brigádami, tábořením, kamarádí se s polskými Harcery, pečuje o Junáckou vyhlídku nad Machovem.

V roce 1968 společně s Jiřím Šimáněm Šípem opět zakládají Skauting. Přihlásilo se mnoho nadšených rodičů, dětí, rozjela se činnost. Šokem bylo však srpnové obsazení republiky sovětskou armádou a potom následující normalizace. V roce 1969 hronovské skauty navštívil náčelník Br. Plajner, ale bylo již zřejmé, že skautování bude brzy opět násilně přerušeno. To nastalo v roce 1970 a skauting v Hronově pokračoval ukrytý do turistických oddílů mládeže TOM, hasičských družin mládeže, tajných rodinných schůzek. Jiří Šimáně Šíp byl tvrdě pronásledován, vyslýchán a bohužel následkem útrap  za nevyjasněných okolností zemřel 11. 11. 1975. Po jeho smrti Kamzík převzal péči o pyramidu Březových lístků a skupina pokračuje v jejich udělování. Byly to ale těžké roky, opakovaly se zákazy práce s mládeží.

Od ledna 1989 bylo cítit, že se situace uvolňuje. Kamzík začal shledávat poschovávané skautské materiály a připravoval se na znovu obnovení Skauta v Hronově. V prosinci již zastupoval skauty na setkání vůdců v Praze, v lednu 1990 je založena okresní rada v Náchodě. Kamzík znovu buduje společně s br. Klapalem hronovský oddíl. Skauti v krojích jsou vidět na všech akcích v Hronově. Znovu táboří, tentokrát v Janovičkách na Broumovsku, znovu budují podsady pro stany, klubovny.  Významná je také účast skautů na mezinárodních Jamboree, ve Švýcarsku, v USA.  Svojí vytrvalostí a prací přispěl Kamzík k novému rozkvětu skautingu na Hronovsku. Zemřel v roce 2008 v Broumově.

Na základě knihy Kronika hronovského skautingu, autor Jiří Flousek –vyd. 1999,  sestavila Ing. Ludmila Pohanková – Kolčava

fotografie – Náchodský deník

Comments are closed.