Miloš Zapletal (11)

* 13. ledna 1930

Je nositelem stříbrného Březového lístku.

Miloš Zapletal, skautskou přezdívkou Zet, je významný český spisovatel literatury pro mládež, skautský redaktor a činovník.

Jeho asi nejvýznamnějším dílem je mnohosvazková Velká encyklopedie her, její dřívější verze vyšla kromě češtiny také v němčině, japonštině, rumunštině a estonštině. Po obnově skautingu v roce 1989 se významně podílel na obnově vydávání skautských časopisů. V Liberci založil nakladatelství Skauting a vytvořil edici Skautské prameny, v níž vyšla řada prvních porevolučních skautských metodických příruček; na mnoha z nich se autorsky podílel. Spoluzakládal skautské kurzy FONS, které významně ovlivnily podobu skautského vzdělávání.

Jako činný překladatel z angličtiny přeložil více než deset knih E. T. Setona a z bengálštiny povídky, eseje a projevy Rabíndranátha Thákura. Je považován se Svatoplukem Hrnčířem za pokračovatele Jaroslava Foglara, s nímž také spolupracoval a působil jako editor jeho kronikových knih. Často autorsky spolupracoval také s Miloslavem Nevrlým.

Ovšem jednou z nejvýznamnějších kapitol v Zetově díle jsou sbírky her a různé příručky tělovýchovného nebo tábornického zaměření. Každý vedoucí zřejmě zná jeho stěžejní dílo, čtyřdílnou Velkou encyklopedii her: Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně a Hry ve městě a na vsi. Vytvořil ale i další „návody“, např. Drobné hry, závody a soutěže při výcviku mladých turistů, Odznak odbornosti – organizátor her, Velká kniha deskových her, a příručky Tisíc malých dobrodružství, Kouzelné brýle, Prázdniny pod stanem, Kniha hlavolamů, Výpravy za dobrodružstvím. Je potřeba se pozastavit u projektu z devadesátý let minulého století. Tehdy se Zet znovu plně vrhl do práce pro skauty. Dokázal zainteresovat mnoho osobností a odborníků z různých oblastí (historie, táboření, hudba, psychologie a pedagogika, zdravověda, tělovýchova a sport, metodika a vedení oddílu), jen příkladem I. Macková, J. Pilka, B. Kosek, K. Weigner J. Novák, V. Břicháček, J. Herzán, J. Lasovský, V. Cvrček, S. Dojiva, J. Chour, Z. Bečá, J. Řeháčka a další, aby postupně vydal rozsáhlé, mnohasvazkové dílo Skautské prameny. Toto dílo, vydané pro Junáka, vycházelo v nakladatelství Skauting Liberec, ve městě, kde Zet žije. Tehdejší TDC (tiskové a distribuční centrum) Junáka mělo s tímto projektem nějaký problém (poněkud mi to připomíná problémy Jestřába s Junáckou nadací po druhé světové válce). Zet však své záměry a úsilí nevzdal a díky tomu mají i budoucí generace dílo, které neváhám zařadit mezi skautkou klasiku. I když se časem některé poznatky mění nebo zdokonalují (např. postupy při poskytování první pomoci), přesto obsah většiny z těchto svazků má nadčasovou platnost. Skautské prameny například vydaly Rádce skautské družiny, Skautské hry v přírodě, Skautský oddíl I, Sachemův odkaz (Sachem – přezdívka Eduarda Štorcha), Zpěvník, Skautské hry ve městě, Skautská praxe, Stezka zdatnosti, Skauting, Vycházky, výlety, výpravy, Rukodělné práce a výtvarné hry, Skautský oddíl II, Skautský tábor, Skautský oddíl III, Etapové hry, Program skautských táborů, Buď připraven.

Za použití různých zdrojů sepsal Jiří Řeháček – Riki

Comments are closed.