NOSITELÉ BŘEZOVÉHO LÍSTKU

pyramida nositelů BLaktualizace pyramidyvýznamní nositelé a osobnosti BL


PYRAMIDA NOSITELŮ


AKTUALIZACE PYRAMIDY

Udělili jste Březový lístek?
Nahlaste jméno nositele do celostátní Pyramidy…

JAK TO UDĚLAT?
ON-LINE FORMULÁŘEM
Formulář pro hlášení nového nositele
najdete zde.
Můžete jej využít také na nahlášení nositele vyššího stupně BL, který dosud není zanesen v Pyramidě.

Formulář pro hlášení udělení vyššího stupně BL (nebo jiné změny u nositele – přezdívka, organizace…) najdete zde
Budete potřebovat kód nositele, pod kterým je v Pyramidě zanesen.
Tento formuář můžete využít i na hlášení jiné změny u již evidovaného uživatele..

NEBO FORMULÁŘEM V EXCELU
Pokud vám nevyhovuje on-ine forma hlášení, můžete si zde stáhnout formulář v Exelu, který vyplníte a zašlete nám mailem na adresu pyramida@brezovylistek.cz.

NEZAPOMEŇTE SE NEJDŘÍVE PŘESVĚDČIT, ZDA KONKRÉTNÍ NOSITEL NENÍ JIŽ V PYRAMIDĚ ZANESEN.

Ať již zašlete hlášení, kterýmkoli z obou způsobů (zvolte si jen jeden způsob!), prosíme o chvilku trpělivosti. Systém není automatický, takže se změny neprojeví okamžitě.

Comments are closed.