Josef Chvíla – Červánek (12)

* 30. března 1946)

Nositel zlatého Březového lístku.

Už od mládí se chtěl věnovat ochraně přírody, a tak se mu v roce 1961 podařilo založit osmou Hlídku Ochrany Přírody – HOP při redakci časopisu ABC. A byl v tom hodně dobrý… Od tohoto roku se datuje jeho spolupráce s tehdejším šéfredaktorem časopisu ABC Janem Šimáněm – Galénem. A stal šiřitelem Březových lístků, Žlutých kvítků a jedním ze signatářů výzvy Slunce všem bez rozdílu z roku 1968.

Dlouhou dobu zabezpečoval výrobu BL a ŽK a byl jejich distributorem pro celou ČSSR. Mnoho let je také správcem Ždánické pyramidy.

V roce 1971 byl ustanoven vedoucím Pionýrské skupiny ve Ždánicích, která později získala na základě svolení maminky partyzána Jiřího Jirovského toto jméno. (Jiří Jirovský byl spojkou od partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova k odloučenému oddílu Olga, který působil ve Ždánickém lese a byl raněn při přepadu hájenky u Zlatého Jelena a poté na místě umučen německým jagdkomandem z Žarošic).

V roce 1971 ve městě spoluzakládal Český svaz ochránců přírody – ČSOP. Ředitelem Místního domu pionýrů a mládeže (MDPM ) se stal v září 1973. Začal organizovat tábory (u studánky Bezdýnky), soutěže v ochraně přírody Zlatý list, při DDM vzniknul první kroužek výpočetní techniky na okrese, spolupořádal s místní lidovou hvězdárnou astronomická praktika, tábory mladých astronomů. Léta vedl přírodovědný oddíl Lípa, který po letech předal svému synu Martinovi, dcera Barča byla instruktorkou. Při DDM byly i dvě trampské osady z řad vedoucích a instruktorů. Zasloužil se o vybudování táborového areálu Haluzická hájenka.

V květnu 1961 založil Hlídku ochrany přírody – 08 ( HOP – 08) – Čtenářský klub, který  řídila redakce časopisu ABC, kde stovkařem byl Ing. Břetislav Koč.

V osmnácti mu J. Šimaně – Galén svěřil vedení stovky čtenářských klubů, hlídek ochrany přírody, při redakci časopisu ABC, a tak vznikla 10. stovka HOP, Jihomoravská, Jitřní stovka.

V roce 1967 – 1968 byl Galén šéfredaktor časopisu Skaut – Junák. V té době povolává Červánka jako stovkaře (vedení stovky čtenářských klubů při redakci Časopisu Skaut – Junák). Stejně tak stál po boku Galéna i v roce 1990 při vytváření časopisu Mladý hlasatel.

Josef Chvíla v letech 1971 – 1988 organizoval tábory u studánky Bezdýnky ve Ždánickém lese. V roce 1988 se podařilo koupit Haluzickou hájenku. K ní přistavěli 15 chatek, letní jídelnu, zimní jídelnu, sklad prádla, čističku odpadních vod a bazén 25 x 10 m s přilehlým brouzdalištěm. Chlévy pro prasata a krávy přebudovali na sociální zařízení. Z půdních prostorů hájenky vybudovali útulné pokojíky. V Haluzické hájence  se každoročně připravuje a zabezpečuje sedm táborových turnusů pro téměř 600 dětí.

S Březovým lístkem se setkal v roce 1967 na týdenním semináři v Seči u Chrudimi, kde mu byl udělen 1. stupeň Březového lístku. Tomuto týdennímu semináři velel Jenda Šimaně – Galén. Za svou práci byl i jinak oceněn, například v roce 1989 dostal, z rukou ministryně školství, titul a odznak Vzorný učitel.

Za použití různých zdrojů sepsal Jiří Řeháček – Riki

Comments are closed.