Miroslava Šimarová – Bobřice

* 23. 7. 1941 v Čáslavi

Je nositelkou zlatého Březového lístku.

Činnostem s dětmi a mládeží se nepřetržitě věnuje od svého mládí. Na začátku šedesátých let minulého století Miroslava vedla turistický oddíl, dívčí kluby, spolupracovala s čtenářskými/ kluby a raketovými posádkami Nulté stovky při časopise ABC. Od roku 1961 v DDM Frýdek Místek. Na jaře roku 1966 jako ředitelka Městské knihovny ve Studénce začala rozvíjet činnost dětských čtenářských klubů ve spolupráci s redaktorem Janem Šimáněm-Galénem. Po srazu klubů ABC na Bítovském mlýně se počet těchto klubů zvýšil na padesát tři.

Počátkem srpna 1968 absolvovala se svým nejaktivnějším klubem Černí Bobříci Lesní tábornickou školu v Pochni u Široké Nivy. Podle názvu klubu jí tam byla přiznána přezdívka Černá bobřice, později zkrácená na Bobřici. Dnes Bobřice vzpomíná, že nejmladšími účastníky této Lesní školy byly její dcerky Martina a Ivana, nejstaršími pak tehdy nejaktivnější členové začínajícího Hnutí Březových lístků Galén, Břeťa Boháč Paragraf-František Rodr, Červánek, Rosťa, Bílý Los, Alan Gintel a další. V Pochni, kde jí byl udělen 2. stupeň březového lístku, vzniklo heslo: „Dokud ze mne život nevyprchá, budu usilovat o krásu bytí a o přátelství rozrůzněných.“ Bobřice  se začala účastnit Výměn zkušeností pořádaných na různých místech republiky. Setkání byla polotajná vždy u někoho v bytě, nebo na chatě.

V roce 1969, po přestěhování do Krnova Bobřici nastalo velmi krásné období intenzivní práce s dětmi a mládeží v místním DDM i při vedení literárního a divadelního klubu a turistického oddílu Sírius. Bobřice „byla při tom“, když krnovské Dívčí kluby získaly několikrát prvenství v jejich celonárodní soutěži. Zasloužila se také o to, že krnovský DDM organizoval mnoho velkých akcí včetně celostátních srazů a soutěží. Na a srazech ABC pořádaných oddílem BVÚ Ostrava získala mnoho přátel z celé republiky. Poznala s Karlem Líbou a jeho odchovanci z oddílu, Baghérovci, Siriusem.

Aktivity spojené s Březovými lístky, srazy, VVZ se pochopitelně nelíbily nadřízeným institucím PO a SSM. Její činnost byla sledována STB.

V listopadu 1980 organizovala v Pochni u Široké Nivy VVZ, jednu z prvních opravdu velkých Vrcholných výměn zkušeností s padesáti lidmi Poprvé byli účastníci rozděleni do sekcí a dílen Další VVZ se pak konaly v Krnově 1990 a 1992 se čtyřmi sty účastníků. Podobné výměny zkušeností a setkání oddílů i klubů se konaly několikrát do roka a vždy pod jiným názvem: Dobývání Komburku, Dobývání Tróji. Dobývání Antarktidy, Cesta světla, Stínadla, Velikonoce, Silvestr pestr, Pra-hry, Žebřík či Cesta kolem světa. Seznam dalších organizovaných Bobřicí malých i větších akcí by jistě zabral více stránek. Na tyto akce se sjížděli mladí lidé z celé republiky.  V DDM Krnov pracovala jako vedoucí oddělení a později jako ředitelka. Za dobu svého působení připravila a vedla víc jak čtyřicet táborů dětí a mládeže, z toho deset putovních. Vybudovala několik táborových základen na Rejvíze, ve Vrbně v Pochni,  v Branné a České Vsi.

V roce 1989 se podílela na obnově Junáka v Krnově, Ligy lesní moudrostí dětí a mládeže a také s rozvojem nového sdružení Duha dětí a mládeže pro volný čas a recesi. V Krnově se postupně zvýšil počet Dužin na šestnáct. Stala se viceprezidentkou Duhy. Spolupracovala na založení Mladého hlasatele jako guvernérka stovky. Stála u zrodu Galénovy nadace – později GNF, kde několik let pracovala jako viceprezidentka. Jezdila na Galénem organizované Ponsy.

„Zlatým písmem“ se zapsala do historie Březových lístků mimo jiné tím, že menší město Krnov se svými 45 evidovanými nositeli BL zaujímalo v roce 2007) v ČR 17. místo.

Výrazné rozšiřování působnosti Bobřice- od místních společenství k oblastnímu, krajskému a celostátnímu vlivu- se zákonitě projevilo zaslouženým zvyšováním stupňů jejích Březových lístků až ke Zlatému BL, který jí byl předán v roce 1999.
Po svém odchodu do důchodu v roce 1997, byla nadále aktivní ve sdružení Duha. Pořádala regionální VVZ. Stala se patronkou pěveckého sboru Rosničky a tanečního souboru Taxmen. Připravovala s občanským sdružením Duha Vega další tábory, víkendové akce, mezinárodní výměny do Maďarska, Rakouska, Německa, Španělska. Zapojila se do Komunitního plánování města. Pracovala na úspěšných projektech Žijeme společně s Romskými dětmi, Junioři a senioři, Zdravá pětka Nadace Albert, Nízkoprahový klub Kormidlo Pomozte dětem., Nadace Landek, Nadace Radost, MŚMT a Mú Krnov. Podle možností se zapojila do aktivit Občanského sdružení Flemmichova vila. Aktivně se podílela na akcích, zájezdech pro děti i dospělé v CČE Krnov a Klubu aktivních seniorek.

Přání do budoucna „ Mnoho nadšenců,-dobrovolníků. kteří mají v srdci hlasy lesa. Hodně vedoucích, kteří chápou, v čem spočívá přátelství rozrůzněných.

Comments are closed.