Setkání QUO VADIS č. 9 proběhlo on-line

V sobotu 17. dubna se uskotečnilo tradiční setkání QUO VADIS s pořadovým číslem 9.

Setkání je to sice stradiční, ale proběhlo netradiční formou. Původní plán – uskutečnit ho v lednu (pak v únorů, pak v březnu a v dubnu) v Holešově – byl nerealizovatelný 😕 Po několikanásobném odsunu jsme se nakonec sešli on-line.

I tak nás bylo více než dvacet a v 5 hodinách se nám podařilo probrat celou řadu úkolů počínaje stavem příprav CVVZ v Holešově až po archiv Březových lístků. Správní rada si odnesla řadu úkolů 😎

I když citelně chyběla atmosféra celovíkendového setkání, která je úžasná právě těmi osobními setkáními a nočními debatami u krbu, jsme spokojeni. Podařilo se nám Březové lístky a Galénův nadační fond posunout zase o kousek dál.

Děkujeme všem za účast a přínosnou diskusi 💚

Comments are closed.