Jiří Stegbauer – Jura, jeden z lidí, kteří přivedli na svět Březové lístky, odešel na poslední cestu…

Narodil se 7. ledna 1949 v královském městě Poděbrady, kde koncem 50.let založil svůj klub kamarádů “Modré šípy”. V roce 1963 se připojili do velké čtenářské klubovní hry “Volá vesmír”, kterou tehdy organizoval časopis ABC mladých techniků a přírodovědců. Klub byl s číslem 1101 zařazen do “Turistické stovky”, kterou vedl spisovatel Jaroslav Foglar. Jura se svým klubem ukončil hru v ABC v roce 1965 a založil tábornický oddíl Modré šípy v Poděbradech, který vedl i po svém odchodu do Prahy. V tom roce 1965 v létě se zúčastnil památného setkání mladých vedoucích na kurzu v Prachovských skalách, kde vznikla myšlenka oceňování dětí a vedoucích netradiční formou “březových lístků psaných na březové kůře”.

Po odchodu Galéna z ABC převedl svou 19.Tábornickou stovku do časopisu “Pionýr”, který organizoval kluby pod názvem “Turistické rozvědky”, časopis změnil název v roce 1968 na “Větrník” a jeho činnost (a tedy i činnost turistických rozvědek) byla ukončena v roce 1971.

V roce 1966 byl jedním ze zakladatelů Klubu přátel Jaroslava Foglara (KPJF).

Po roce 1990 opět začal spolupracovat s Galénem, účastnil se několika PONSů a kriticky ústně i písemně vystupoval vůči Galénovým myšlenkám, které příliš idealizovaly lidské společenství.

Dlouhodobě spolupracoval s Jaroslavem Foglarem, v závěru jeho života zejména na přípravě knížky “Život v poklusu”.

V roce 1991 založil nakladatelství Ostrov, které bylo zaměřeno na dětskou dobrodružnou literaturu a na literaturu faktu. Jeho nakladatelství nám svého času vytisklo hezké a praktické propagační materiály pro Březové lístky.

Od roku 2009 začal ve svém Nakladatelství Ostrov vydávat Sborník nezávislých Foglarovců, do loňského roku vyšlo 8 čísel.

Naposledy osobně jsem se s Jurou setkal na jaře roku 2016 v klubovně ústředí KČT v Praze v Revoluční ulici v rámci projektu, pořádaného Galénovým nadačním fondem, s názvem “Mezigenerační učení”. Už tam mi jen mezi řečí sdělil, že vážně onemocněl. Poslední e-mail zprávu jsme si vyměnili 10. února letošního roku. A 18. března 2021 mne dostihla smutná zpráva – v pondělí 1. března 2021 zemřel Jura v Praze následkem dlouhodobé nemoci. Mimo jiné byl českým básníkem, novinářem, publicistou, zakladatelem nakladatelství Ostrov, znalcem a propagátorem díla Jaroslava Foglara a skautingu. Jsem smutný. Čest jeho památce! Byl jedním z nás, byl nositelem šedého březového lístku…

Břeťa Boháč (12)

Comments are closed.