Miroslav Hrabinec – Nemo (12)

* 13. července 1953

Nositel zlatého Březového lístku.

Mirek byl nejdříve tramp, od roku 1968 se stal Junákem a následně se stal jeden z nejvýznamnějších propagátorů mikrokolektivů a Březového lístku.

Byl šerifem trampské osady, vyznával Junáckou cestu, složil skautské nováčkovské zkoušky a v době normalizace se stal vedoucím Pionýrského oddílu (náčelník Junáka Dr. Plajner všechny vyzýval, aby neopouštěli své děti). Poslechl a v Pionýru pokračoval v duchu skautingu.

První akcí, kterou Mirek v „nové funkci“ vedl, byl křest dvou kanoí, spojený s veřejným maškarním průvodem. On šel v čele jako kapitán, a tak mu začali říkat Kapitán Nemo. Mirek začal uskutečňovat svůj sen: vyhledávat a přivádět mladší přátele na Junáckou stezku, uplatňovat sílu působení pionýrského kolektivu na jednotlivce, ale při tom současně prosazovat trampskou svobodu a dobrovolnost sdružování.

V roce 1980 byl přizván na Výměnu zkušeností (VZ) v Pochni pod Pradědem, kde viděl jak různí vedoucí pracující s dětmi v nejrůznějších malých společenstvích a snaží se uskutečňovat skautské ideály s novými organizačními možnostmi a zásadou svobodnosti a dobrovolnosti počínání. Pak následovala VZ v Ostravě, pořádané tamějším Rudým kruhem. Tady získával kontakty, a tak pro stejně smýšlející svolal svou první VZ do Starých Hutí, kterých následně uspořádal dvaadvacet. Vždy v jiném místě, s jinými spoluorganizátory. To přinášelo nejen místní a programovou pestrost setkání, ale i snižování značného rizika zákazu neoficiálních akcí. Nemovy principy převzali i pořadatelé navazujících VVZ. Na Nemem a Galénem svolávaných Výměnách se postupně utvářel a rostl kolektiv zastánců Přátelství rozrůzněných, kteří se navzájem inspirovali pro další formy jeho rozvíjení.

Na podzim roku 1989 se v tehdejším Mezinárodním pionýrském táboře v Seči sešli vyznavači Přátelství rozrůzněných s představiteli tehdejší politické moci. A právě tady  pár nadšenců založilo studentský informační systém Duha. Přišel 17. listopad 1989 a sdružení s hrdým názvem DUHA bylo zaregistrováno jako první polistopadové sdružení dětí a mládeže. Duha se stala velmi významným organizátorem mimoškolních činností dětí, mládeže i dospělých.

Nemo se postupně stal i významným reprezentantem Hnutí mikrokolektivů a z něho vzešlého oceňování Březovým lístkem. Miroslav Hrabinec-Nemo patří mezi pamětníky, kteří založili setkávání a výměny zkušeností velkého počtu dobrovolníků, věnujících se mimoškolnímu životu dětí a mládeže. Není divu, že proto má k VZ, VVZ, RVZ a CVVZ velmi vřelý vztah. Pravidelně se účastní CVVZ i jako lektor témat tábornických dovedností.

Za použití různých zdrojů sepsal Jiří Řeháček – Riki

Comments are closed.