Vlastislav Toman – Hadži (12)

* 17. července 1929

Je nositelem zlatého Březového lístku.

Vlastislav Toman je český novinář, spisovatel dobrodružných knih a scenárista komiksů. V letech 1959–1992 působil jako šéfredaktor časopisu ABC.

Křestní jméno dostal omylem matrikáře – měl se jmenovat Vlastimil. Vystudoval v Plzni střední průmyslovou školu elektrotechnickou, kterou dokončil roku 1948, až po II. světové válce, během níž byl totálně nasazen. Po dokončení studia nastoupil do plzeňské Škodovky. Poprvé publikoval krátkou povídku v časopise Vpřed v roce 1948. V letech 1953 až 1956 byl kulturním redaktorem časopisu Rudá zástava.

V roce 1956 pomáhal zakládat časopis ABC, o tři roky později se stal jeho šéfredaktorem, kterým byl až do dosažení důchodového věku (roku 1991). Byl přítelem Jaroslava Foglara a Jana Šimáněho – Galéna. ABC bylo za jeho působení největším časopisem pro mládež. Od roku 1994 řídil časopis pro mládež Kamarád.

Během svého života publikoval řadu dobrodružných i populárně naučných knih a scénářů komiksů, obvykle se sci-fi námětem. Tyto komiksy vycházely na pokračování v časopisu ABC, okrajově i jinde (Pionýrské noviny – Odesílatel neznámý). Věnoval se také popularizaci kosmonautiky a historii střelných zbraní. V roce 1974 byl oceněn cenou ČSAV za nejlepší populárně vědecké práce v tisku, rozhlase a televizi. Za svou práci byl několikrát oceněn, například Cena Bohumila Polana – 2009 nebo ceny MURIEL – 2008, 2007 apod. Napsal jednačtyřicet knih a stále má jednu rozepsanou. Dnes, pokud mu zdraví dovolí, jezdí po besedách o ABC a komiksech.

Za použití různých zdrojů sepsal Jiří Řeháček – Riki

Comments are closed.