Volby do Správní rady a revizora Galénova nadačního fondu – každý může přiložit ruku k dílu

Rok 2020 je z hlediska GN-Galénova nadačního fondu (GNF) rokem volebním. Volební období orgánů GNF je tříleté, a právě v letošním roce končí mandát správní rady a revizora.

Správní rada je výkonnou složkou GNF a zajišťuje formální chod fondu i projekty fondem zastřešované. Jedná se zejména hnutí Březových lístků, pro které GNF vyrábí a distribuuje odznaky, spravuje databázi nositelů a propaguje hnutí jako takové. GNF také zajišťuje kontinuitu CVVZ.

Revizor dohlíží na hospodaření GNF a činnost správní rady. Jednou ročně podává zprávu správní radě.

Volby členů Správní rady a revizora GNF proběhnou v úterý 17. 11. 2020 v Pardubicích (přesné místo a čas bude včas upřesněno).

O místo ve Správní radě GN-Galénova nadačního fondu, která je tří až sedmičlenná, se může ucházet každý občan ČR starší osmnácti let. Rovněž to platí o funkci revizora. Funkční období je tříleté s tím, že je možné kandidovat opakovaně.

Co je potřeba pro kandidaturu udělat?

Na adresu GNF (GN-GALÉNŮV NADAČNÍ FOND, Družstevní 1065/39, 674 01 Třebíč) zaslat:

  • motivační dopis, který bude obsahovat jméno, příjmení, telefon, mail a datum narození kandidáta a stručné vyjádření motivace, proč se uchází o místo ve správní radě a jak chce být GNF prospěšný;
  • dokument SOUHLAS S PŘIJETÍM A VÝKONEM FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY NEBO REVIZORA (ke stažení zde, pro funkci revizora zde) s ověřeným podpisem kandidáta (netýká se stávajících členů SR);
  • dokument PROHLÁŠENÍ O PODPISOVÉM VZORU (ke stažení zde, pro funkci revizora zde) s ověřeným podpisem kandidáta (netýká se stávajících členů SR);

Všechny tři dokumenty je nutné zaslat pozemní poštou na adresu GNF nejpozději do 31. 10. 2020. Na pozdější nominace nebude brán zřetel.

Pro kandidaturu a volbu je nezbytná osobní účast kandidáta na setkání Správní rady GNF dne 17. 11. 2020 v Pardubicích.

V případě nezvolení nebo nedostavení se kandidáta na volbu, budou všechny uvedené dokumenty kandidátovi vráceny.

Těšíme se na nominace.

Jan Burda – Tatanka
předseda Správní rady GN-Galénova nadačního fondu

Comments are closed.