Aleš Cepek – Kšanďák (10)

* 6. srpna 1969

Je nositelem desátého stupně Březového lístku.

Od roku 1981 byl v TOM – turistickém oddíle mládeže v Přerově, pak i ve sdružení Duha. S myšlenkami a udělováním Březových lístků se poprvé setkal v osmdesátých letech právě na srazu oddílů TOM, a později, po obnovení Junáka, když v roce 1991 někteří jeho kamarádi, absolventi Duhové lesní školy, bylo jim poděkováno za práci zeleným Březovým lístkem. Cíle a smysl Březových lístků ho tolik zaujaly, že je začal propagovat. Vždyť se na Duhové lesní škole (v roce 1994 na Vlárském průsmyku) skamarádil s Nemem, Cvrčkem i Galénem. Dnes je po právu správcem junácké Pyramidy BL.

„Svůj zelený BL jsem dostal od členů našeho 3. skautského oddílu v roce 1992,“ vzpomíná Kšanďák. Za pomoc při likvidaci následků povodní na Moravě obdržel v roce 1997  Čestný březový lístek a skauti ho odměnili prestižním skautským vyznamenáním Za čin Junácký. Jeho dosud nejvyšší – bronzový stupeň BL – mu udělili frekventanti a instruktoři Východomoravské lesní školy v roce 2006.

Aleš začínal jako každý skaut. Nejdříve byl rádcem, pak vůdce oddílu, střediska a nakonec se stal členem Náčelnictva Junáka. Za svou skautskou práci dostal další junácká vyznamenání a čestná ocenění, a to například Medaili svatého Jiří, zlatý stupeň.

„Výchovné a vzdělávací působení na děti a mládež je nekonečné a stále se vyvíjí. Nejen nedospělí, ale i -cátníci a -desátníci se musí školit po celý svůj život,“ říká Kšanďák.

Za použití různých zdrojů sepsal Jiří Řeháček – Riki

Comments are closed.