Proč může být vyšších stupňů udělena vždy maximálně polovina? 

Pravidla říkají, že vyšších stupňů Březových lístků může být udělena vždy maximálně polovina ve srovnání s nejbližším nižším stupněm. Co toto pravidlo znamená a jak se v praxi dodržuje?

Matěj Zelinka – Worky se ptá Honzy Burdy – Tatanky, předsedy správní rady Galénova nadačního fondu, který se o Březové lístky stará.

Vyšších stupňů vždy maximálně polovina. Co tohle pravidlo v praxi znamená?

Doslova tohle pravidlo říká, že vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů.

Například tedy žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už existují alespoň dva tmavomodří, čtyři světlemodří a osm zelených nositelů. Tím se vytváří rostoucí pyramida.

Rozumím. Čím více lidí mám kolem sebe, tím vyšší stupeň Březového lístku mohu mít.

To není úplně přesné. Představ si to takhle – jsi vedoucí oddílu a máš zelený Březový lístek. Postupně si vychováváš následovníky, vedoucí družin… Ti si za čas, za svoji práci pro oddíl, zaslouží svůj první zelený Březový lístek. No a ty můžeš dostat druhý stupeň, protože jsi začal pracovat na výchově následovníků. A přesně takhle to funguje. Nositel žlutého Březového lístku ovlivňuje svou prací větší organizaci s velkou tradicí. Má kolem sebe oddílové a družinové vedoucí… Dalo by se tedy říct, že s tím jak poroste rozsah tvé činnosti, bude stoupat i tvoje cesta pyramidou. Nemůžeš být nositelem zlatého Březového lístku a být solitérem, kterého nikdo nezná.

Takže by se to dalo přirovnat ke struktuře firmy.

I když to srovnání úplně nesedí, tak hodně přeneseně ano. I ve firmě máš generálního ředitele, který má dva náměstky, každý z nich má dva ředitele odboru. U Březových lístků však oceňování funguje zespodu. Nemám žádné nadřízené a podřízené. Udělovateli jsou hlavně nejbližší přátelé oceněného.

Jak tohle pravidlo, o kterém mluvíme, hlídáte? Jak víte, že je dodržováno?

Nemáme žádnou možnost to nijak hlídat. Na Březových lístcích je úžasné právě to, že fungují na principu naprosté důvěry. Stejně tak nevím, jestli někdo neporušil při udělení minimální podpisovou sílu. Březové lístky nemají žádnou komisi, žádného drába… Funguje to vlastně samo a my se jen snažíme kultivovat prostředí, informovat a poskytovat servis.

Sice to funguje samo – tedy za podpory Galénova nadačního fondu – ale funguje to.

Pohybuji se kolem Březových lístků už pěknou řádku let a vlastně mě to pořád překvapuje. Když se podíváš na celostátní pyramidu a budeš chvilku počítat, tak zjistíš, že až na pár malých odchylek, pravidlo o polovině počtu vyšších stupňů sedí. Nevím vlastně, jak to funguje, ale systém je tak samonosný, že v celostátním měřítku do sebe všechno krásně zapadne. A i když se najdou tu tam nějaké extrémy – třeba organizace, kde se na dodržování pravidel příliš nedbá, tak zase časem zmizí…

Comments are closed.