Jak by měl být správně vyobrazován symbol BL?

Galénův nadační fond vydal logomanuál pro použití symbolu Březového lístku.

Březové lístky jsou zavedeným a hodnotným symbolem s velkou morální hodnotou v celé České republice.

Manuál se zabývá stanovením pravidel pro vyobrazení symbolu (loga) Březového lístku a jeho použití. Stanovuje také oficiální barevnost jednotlivých stupňů BL.

Jeho smyslem není restrikce nebo omezování udělování. Naopak. Jeho smyslem je stanovení správného zobrazování symbolu BL a jeho ochrana před jeho případným zneužitím.

Cílem je tedy pomoci všem udělovatelům a držitelům BL, aby BL měly stále svoji vysokou hodnotu a nebyly znevažovány nevhodným používáním.

Manuál najdete v sekci „ke stažení„.

Na stejném místě najdete ke stažení i obrázky jednotlivých stupňů BL v oficiálních barvách.

Comments are closed.