Volby do Správní rady a revizora Galénova nadačního fondu – každý může přiložit ruku k dílu

Rok 2023 je z hlediska GN-Galénova nadačního fondu (GNF) rokem volebním. Volební období orgánů GNF je tříleté, a právě v letošním roce končí mandát správní rady a revizora.

Správní rada je výkonnou složkou GNF a zajišťuje formální chod fondu i projekty fondem zastřešované. Jedná se zejména hnutí Březových lístků, pro které GNF vyrábí a distribuuje odznaky, spravuje databázi nositelů a propaguje hnutí jako takové. GNF také zajišťuje kontinuitu CVVZ.

Revizor dohlíží na hospodaření GNF a činnost správní rady. Jednou ročně podává zprávu správní radě.

Volby členů Správní rady a revizora GNF proběhnou v pondělí 4. 12. 2023 od 19 hodin on-line.

O místo ve Správní radě GN-Galénova nadačního fondu, která je tří až sedmičlenná, se může ucházet každý občan ČR starší osmnácti let. Rovněž to platí o funkci revizora. Funkční období je tříleté s tím, že je možné kandidovat opakovaně.

Co je potřeba pro kandidaturu udělat?

Na adresu GNF zaslat:

  • motivační dopis, který bude obsahovat jméno, příjmení, telefon, mail a datum narození kandidáta a stručné vyjádření motivace, proč se uchází o místo ve správní radě nebo o funkci revizora a jak chce být GNF prospěšný (netýká se stávajících členů SR a revizora);
  • dokument SOUHLAS S PŘIJETÍM A VÝKONEM FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY NEBO REVIZORA (ke stažení zde, pro funkci revizora zdes ověřeným podpisem kandidáta (při zaslání poštou), nebo v PDF s certifikovaným elektronickým podpisem (při zaslání mailem na adresu tatanka@brezovylistek.cz);

Oba dokumenty je nutné zaslat tak, aby byly GNF doručeny nejpozději v pátek 1. 12. 2023. Na pozdější nominace nebude brán zřetel. Doručení bude kandidátovy mailem potrvzeno.

Pro kandidaturu a volbu je nezbytná účast kandidáta na setkání Správní rady GNF dne 4. 12. 2023.

V případě nezvolení nebo nedostavení se kandidáta na volbu, budou všechny uvedené dokumenty kandidátovi vráceny.

Těšíme se na nominace.

Jan Burda – Tatanka
předseda Správní rady GN-Galénova nadačního fondu

Comments are closed.