Mojmír Nováček – Pirát

* 2. 10. 1956

Nositel zlatého Březového lístku.

Mojmír své dětství prožil v Ostravě – Porubě na velkém sídlišti a touha po dobrodružství jej přivedla v roce 1967 do nově vzniklého skautského oddílu. V oddíle prožil dva letní tábory (1969 a 1970) a absolvoval rádcovský kurz. Po zrušení oddílu v roce 1970 se svou družinou sice založil raketovou posádku ABC, ale brzy vstoupili do tábornického oddílu Plamen. Následující roky ho nasměrovaly k trvalé snaze organizovat tábornickou činnost s dětmi a pro děti a seznámil se s dalšími ostravskými oddíly a jejich vedoucími, jako byl oddíl BVÚ, Sirius a další. V té době studoval stavební průmyslovku v Ostravě a získané znalosti mu pomáhaly při budování nejrůznějších táborových staveb. V té době se také dostal k trampingu a založil trampské sdružení Brejlovec. Koncem 70. let začali jezdit na velké vandry do zahraničí (Bulharsko a Polsko). V Brně absolvoval studium geodézie a kartografie a po jednoroční vojenské službě nastoupil k zeměměřické službě v Báňských projektech Ostrava. Zároveň vstoupil do turistického oddílu STOPAŘI Ostrava – Poruba, ve kterém působí dodnes. Společně s vedoucí Blankou Ploskonkovou – Bagheerou organizovali oddílovou činnost – družinové a oddílové schůzky, výpravy a jarní, letní i podzimní tábory. Společně s Bagheerou a Břeťou se podílel na organizaci ostravských vévézetek, seznámil se s Galénem a dalšími protagonisty hnutí “Přátelství rozrůzněných” a obdržel 1. Březový lístek. V té době oddíl vstoupil do Svazu turistiky ČSTV. Zkušenosti z oddílové činnosti začal uplatňovat v turistické komisi městské rady Pionýra, kde byly organizovány akce jako je INKU (školení instruktorů), Uzlařská regata, Zimní sraz TOM nebo turistické závody. Od roku 1984 spolu s manželkou Lídou vychovávali dceru Petru, obě se zapojily do činnosti oddílu.

Po roce 1989 vznikla Asociace turistických oddílů mládeže, kde nejprve vykonával funkci předsedy revizní komise a později člena předsednictva. Turistická komise se postupně přesunula pod obnovený Klub českých turistů a jeho městský výbor, což se mu stalo hlavní náplní činnosti v 90. letech. Oddílová činnost mu zůstala, vedení oddílu postupně předal svým následovníkům. Utlumilo se členství v Pionýru a posílilo se členství v KČT a Asociaci TOM. Pod Asociací TOM začal organizovat první zahraniční zájezdy na velikonoční srazy mladých kempistů a karavanistů (Youth rally) v řadě zemí západní Evropy.

Se vznikem krajů v roce 2000 vznikla krajská rada Asociace TOM v Ostravě, kde se stal předsedou.
Z kontaktů s dalšími dětskými organizacemi vznikla Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
(RADAMOK), kde byl rovněž zvolen předsedou. Jeho činnost v RADAMOKu vyvrcholila pořádáním CVVZ
v Ostravě (2006), kde obdržel dostal 10. Březový lístek.

V té době pracoval ve firmě Digis Ostrava na digitalizaci map, ale pro zvyšující se zapojení v dětské a turistické činnosti koncem roku 2007 odešel z firmy a počátkem roku 2008 nastoupil jako zaměstnanec ústředí Klubu českých turistů (KČT). Po roce přesunul klub pracoviště z Ostravy do Prahy a tak předal RADAMOK nástupcům a činnost v krajské radě Asociace TOM a oddílu utlumil na minimum. Od roku 2010 působil ve funkci generálního sekretáře KČT a od 2018 jako zástupce. V témže roce obdržel 12. Březový lístek.

Nyní, když dosáhl důchodového věku, chce po skončení pracovního poměru nadále organizovat pro tomíky zahraniční zájezdy, zejména účast na slovenských srazech turistů a zájezdy po Česku v průběhu podzimních prázdnin a v KČT organizovat srazy a další akce.

Přejeme mu nadále pevné zdraví a hodně úspěchů při další práci s dětmi.

V Ostravě 25. ledna 2022

z podkladů Mojmíra Nováčka upravil Břetislav Boháč

Comments are closed.