Mimo pyramidu stojí Čestný Březový lístek. Komu se uděluje?

Mimo dvanáct stupňů Březových lístků stojí trošku odlišný – Čestný, který má podpisovou sílu šest. Na jeho udělení je tedy potřeba podpisová síla minimálně šedesát a jeho nositel může podepisovat další dekrety, na které přidává podpisovou sílu šest. Komu se Čestný Březový lístek uděluje a proč?

Matěj Zelinka – Worky se ptá Honzy Burdy – Tatanky, předsedy správní rady Galénova nadačního fondu, který se o Březové lístky stará.

K čemu tedy slouží Čestný Březový lístek? 

Čestný Březový lístek vznikl jako poslední a stojí mimo pyramidu. Uděluje se lidem, kteří nepracují s dětmi a mládeží, ale činnost takových organizací aktivně podporují. Ať už materiálně finančně nebo morálně. Čestný Březový lístek tedy může dostat majitel firmy, která dlouhodobě sponzoruje nějakou organizaci. Může ho dostat starost nebo hejtman, kteří působí z pozice svých funkcí aktivně ve prospěch hnutí dětí a mládeže ve svém městě nebo regionu. Může ho dostat úředník, rodič… Zkrátka každý, kdo nezištně pomáhá dětským a mládežnickým organizacím. 

Je tedy jen pro ty, kteří nepracují s dětmi?

Je úplně v pořádku – a běžně se to stává – že je Čestný Březový lístek udělen lidem, kteří celý život pracovali v nějaké organizaci a v současné době již nejsou aktivní. V takovém případě je skvělé poděkovat jim za práci předáním Českého Březového lístku.

Tedy takové ocenění za celoživotní práci.

Dá se to tak říct.

Čestný Březový lístek má hodnotu šest. Stojí ale mimo pyramidu.

Je to tak. Není součástí pyramidy. Hodnota šest – tedy poloviny pyramidy – je dána pravidly především proto, že je to významné ocenění, které si zaslouží pozornost a jeho nositel by měl mít velký vliv na hnutí dětí a mládeže. Pravidla také říkají, že po udělení Čestného Březového lístku už by neměl následovat žádný další.

Comments are closed.