Miroslav Hrabinec – Nemo (12)

* 13. července 1953 Nositel zlatého Březového lístku. Mirek byl nejdříve tramp, od roku 1968 se stal Junákem a následně se stal jeden z nejvýznamnějších propagátorů mikrokolektivů a Březového lístku. Byl šerifem trampské osady, vyznával Junáckou cestu, složil skautské nováčkovské zkoušky a v době normalizace se stal vedoucím Pionýrského oddílu (náčelník Junáka…

čti dále

Zbyněk Jiroušek – Jerry (10)

* 16. března 1958 – ✝ 5. května 2012 Nositel desátého stupně Březového lístku. Do Junáka vstoupil jako desetiletý chlapec, v roce 1970, byl již rádcem družiny a členem oddílové rady. Po zákazu Junáka udržoval svou družinu ještě celý rok jako neoficiální klub. Sotva mu „oschla tiskařská barva“ na jeho…

čti dále

Miloš Zapletal (11)

* 13. ledna 1930 Je nositelem stříbrného Březového lístku. Miloš Zapletal, skautskou přezdívkou Zet, je významný český spisovatel literatury pro mládež, skautský redaktor a činovník. Jeho asi nejvýznamnějším dílem je mnohosvazková Velká encyklopedie her, její dřívější verze vyšla kromě češtiny také v němčině, japonštině, rumunštině a estonštině. Po obnově skautingu v roce 1989 se…

čti dále

Josef Chvíla – Červánek (12)

* 30. března 1946) Nositel zlatého Březového lístku. Už od mládí se chtěl věnovat ochraně přírody, a tak se mu v roce 1961 podařilo založit osmou Hlídku Ochrany Přírody – HOP při redakci časopisu ABC. A byl v tom hodně dobrý… Od tohoto roku se datuje jeho spolupráce s tehdejším…

čti dále