Miloš Zapletal (11)

* 13. ledna 1930 Je nositelem stříbrného Březového lístku. Miloš Zapletal, skautskou přezdívkou Zet, je významný český spisovatel literatury pro mládež, skautský redaktor a činovník. Jeho asi nejvýznamnějším dílem je mnohosvazková Velká encyklopedie her, její dřívější verze vyšla kromě češtiny také v němčině, japonštině, rumunštině a estonštině. Po obnově skautingu v roce 1989 se…

čti dále

Josef Chvíla – Červánek (12)

* 30. března 1946) Nositel zlatého Březového lístku. Už od mládí se chtěl věnovat ochraně přírody, a tak se mu v roce 1961 podařilo založit osmou Hlídku Ochrany Přírody – HOP při redakci časopisu ABC. A byl v tom hodně dobrý… Od tohoto roku se datuje jeho spolupráce s tehdejším…

čti dále

Jan Šimáně – Galén (12)

* 1. října 1924 – ✝ 13. 2. 2013 Celý svůj život Jana Šimáně- Galén dokázal, že patří do skupiny lidí s vyhraněnými a neměnícími se zájmy. Již od chlapeckých let se Jenda zaměřil na nezištnou podporu a vedení mikrokolektivů dětí a dospělých. Je otcem myšlenek Přátelství rozrůzněných, hry 5pé,…

čti dále

NOVINKA – GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL

Poměrně žhavou novinkou je skutečnost, že Správní rada GN-Galénova nadačního fondu požádala u Úřadu průmyslového vlastnictví o registraci ochranné známky loga Březového lístku a slovního vyjádření „Březový lístek“. Co k tomuto rozhodnutí vedlo a jaké to bude mít důsledky pro nositele BL a udělování odznaků? Na to odpoví předseda správní…

čti dále