GALÉNŮV NADAČNÍ FOND

o náskontakty


Předchůdcem fondu byla Galénova nadace, která vznikla z popudu Jana Šimáně – Galéna a hospodařila především s penězi, které do ní Jan Šimáně vložil.

Poslání nadace bylo totožné s posláním fondu, který vznikl pro zachování cílů a finančních prostředků, tzv. přeregistrací ve smyslu novějších zákonných předpisů, v polovině ledna 2005. Fond sice není právním nástupcem nadace, ale ve všem navazuje na její účel. Fond je samostatnou právnickou osobou, která není nadřízená nebo podřízená hnutí Březový lístek. Toto hnutí je fondem podporováno.


Veškeré dokumenty fondu jsou dostupné ve veřejném rejstříku zde.


GN-GALÉNŮV NADAČNÍ FOND
Družstevní 1065/39, 674 01 Třebíč, IČ: 271 91 524
bankovní spojení: 2701227717/2010 (transparentní účet)
tel: 777 750 131, mail: tatanka@brezovylistek.cz


kontakty

Comments are closed.