Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

V Praze vznikla rada dětí a mládeže

publikováno 29. dubna 2008

Praha se konečně také dočkala své krajské rady, kterou po ročním jednání v duchu přátelství rozrůzněných založilo šest ustavujících sdružení.

V Praze šlo již o několikátý pokus o založení krajské rady dětí a mládeže. Před lety se rozpadlo Kolegium, které bez právní subjektivity působilo něco přes rok. Podnětem k obnovení jednání o vzniku pražské rady byla loňská Bambiriáda.

Jednání zhruba desítky pražských sdružení začalo krátce před loňskou Bambiriádou 10. 5. 2007, kdy se k němu sešlo šest z čtrnácti sdružení, které o radu projevily zájem. Další diskuse pak probíhala necelý rok přes Internet, kdy se o vzniku radilo kolem deseti sdružení.

Druhá schůzka se konala 2. 4. 2008 a sešli se na ni zástupci sedmi sdružení, která se do celé záležitosti zapojila aktivně. Krátce před tím bylo navrženo pět kandidátů do budoucího představenstva rady a dva kandidáti do revizní komise. Z kandidátů do představenstva se stal přípravný výbor, který je nyní čtyřčlenný. Ten připravil ustavující schůzu Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy, která se konala 15. 4. 2008. Dnem 21. 4. 2008 má už i registrované své stanovy.

Ustavujícími sdruženími se staly Informační centrum oddílů a klubů o.s., Klub Domino - Dětská tisková agentura, Občanské sdružení Děti bez hranic, Pražská krajská rada Asociace TOM, Pražská organizace Pionýra a Sdružení turistických a tábornických oddílů Praha.

Potřeba mít pražskou krajskou radu byla větší pro menší sdružení, protože ta větší mají v Praze blízko k ČRDM, tak nemají tak silnou potřebu mezičlánků, jako jiné kraje. O to větší dík patří Pionýrům a Tomíkům, že se přesto na založení pražské rady od samotného začátku aktivně podíleli.

Když jsme před deseti lety natáčeli s Galénem jeho vzpomínky, vznesli jsme na konci natáčení přání, uspořádat RVVZ v Praze. To se dosud nepodařilo. Ale to, že v Praze vznikla Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy, je myslím víc. A je to myslím i krok k splnění přání mít v Praze RVVZ. Pražská rada by ji mohla v příštím roce myslím uspořádat.

Nyní pražskou radu čeká 1. valné shromáždění, na kterém si bude 27. května volit své první představenstvo a revizní komisi. Chce-li se některé z pražských sdružení přidat, má nyní šanci a valné shromáždění jej může přijmout. Noví členi jsou v radě vítáni.

Míla Fuček

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: