Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Usnesení 12. PONS

publikováno 19. března 2007

Usnesení schválené účastníky 12. PONS v DDM Olomouc ve dnech 20. a 21. 1. 2007.

Účastníci 12. PONS
1. volí Jana Burdu-Tatanku předsedajícím 12. PONS;
2. schvalují upravený program jednání 12. PONS;
3. berou na vědomí zprávu o plnění úkolů a usnesení 11. PONS (viz příloha);
4. berou na vědomí zprávu o činnosti správní rady GN-Galénova nadačního fondu v roce 2006 (viz příloha);
5. doporučují pro výrobu odznaků Žlutého kvítku z nové raznice i nadále používat tradiční podobu;
6. schvalují možnost nosit namísto kovového odznaku BL nášivku stejné velikosti a vybarvení;
7. v souvislosti s tím schvalují následující změnu pravidel udělování BL: Na konec kapitoly "Symbolika barev odznaků Březový lístek a principy jejich udělování" se doplňuje věta "Místo kovového odznaku je možno viditelně nosit nášivku BL, která však v žádném případě nenahrazuje kovový odznak. Nášivka musí svou velikostí a barvou odpovídat kovovému odznaku. Distribuci nášivek zajišťuje pouze Strážce celostátní Pyramidy".
8. doporučují pro propagaci hnutí BL:
využívat osobního kontaktu na setkáních, srazech a dalších akcích (všichni nositelé);
využívat internetu a možnosti výměny odkazů a reklamních bannerů (Brkos + všichni);
využívat časopisy dětských organizací (Kšanďák pro periodika skautů, Frodo pro Tomíka a JMKRD, Pegas pro Archu, Želva pro intern. stránky Duhy, Tatanka pro Inspirovat + RDMKV, Cvrček osloví Flíka, Henky RADAMBUK, Míla využije e-Kamarád);
vytvořit propagační obrázek pro e-mail (Viki);
vytvořit propagační plakát (Viki) - /tisk si zájemci zajistí sami/;
nosit a propagovat odznaky a symboliku BL všude, kde to bude možné (všichni);
pokusit se využít rozhlasového pořadu Domino (Pegas);
pro včasnou a správnou informovanost nových zájemců o hnutí BL zřídit na webu poradnu a odkaz pro nové návštěvníky stránek (Tatanka);
9. konstatují, že udělování odznaků je záležitostí udělovatelů, a že jako základní kritéria pro udělení konkrét-ních stupňů slouží jejich popis uvedený v pravidlech;
10. vyžadují na web. stránkách aktualizovat seznam správců Pyramid (Pegas) a dle potřeby přesvědčovat kupce, kteří nejsou evidováni jako správci Pyramid, aby se jimi stali (Jerry);
11. se shodli na ukončení činnosti tzv. Čestného smírčího soudu;
12. žádají organizátory CVVZ, aby
k propagaci BL zajistili prostor pro "infokoutek" v rušné části školy;
do programu CVVZ zařadili seminář a diskusní sekci o BL;
věnovali část závěrečného rituálu veřejnému udělení vyšších stupňů BL;
doporučili všem nositelům BL (jak z týmu organizátorů, tak účastníkům), aby na CVVZ viditelně nosili svůj odznak BL;
se pokusili do programu CVVZ zařadit téma o výchově k vlastenectví;
posílili poměr "výměn zkušeností" k ostatním programům CVVZ;
připojili k jednotlivým "zábavným" programům CVVZ i jejich metodiky (např. i analýzy her);
13. nepokládají za nutné pro současné dění specifikovat obsah pojmu "mikrokolektiv"; považují ho za výraz, spjatý zejména s historií před rokem 1989 (kluby);
14. berou na vědomí zprávu Menharta o jeho pátrání o vztazích mikrokolektivů a StB;
15. pověřují Pegase svoláním a přípravou setkání s Galénem v období březen-duben 2007;
16. určují, že 13. PONS se uskuteční v termínu 19.-20. 1. 2008 v DDM Olomouc;
17. volí Pegase jednatelem agendy Hnutí BL pro období mezi 12. a 13. PONS.


Zapsal Tatanka 20. a 21. ledna 2007

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: