Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Ulice Karla Líby – nový název na mapě města Ostravy

publikováno 12. září 2014

Pokud při svých toulkách Moravskou Ostravou a Přívozem dojdete na ulici, která nese jméno Karla Líby, možná si položíte otázku, kdo to byl Karel Líba? Ulice se nachází v blízkosti jednoho ze současných sídel Hasičského záchranného sboru našeho kraje nedaleko dálničního přivaděče k dálnici D1 v Přívoze.

Kdo to tedy vlastně byl Karel Líba? Žil v Ostravě a pracoval v Přívoze a je symbolické, že byl dlouholetým dobrovolným i profesionálním hasičem (dříve též požárníkem) na přívozské koksovně.

Karel Líba, jemuž též přezdívali ostravský Foglar, byl především vynikajícím vedoucím chlapeckého turistického a tábornického oddílu BVÚ, kterým prošlo několik tisíc ostravských kluků. Oddíl letos zahájil 70. rok své nepřetržité činnosti a Karel Líba by v listopadu oslavil své 90. narozeniny. K oběma výročím připravují současní i bývalí členové řadu drobných, ale i velkých akcí, které obě jubilea připomenou.

Slavnostní odhalení názvu ulice Karla Líby se uskuteční dne 17. listopadu 2014 v podvečerních hodinách přímo na místě samém. Bezprostředně poté, na tradičním setkání k připomenutí výročí Karlova narození, bude v klubovně BVÚ - Centra pro volný čas a pomoc mládeži o.s. na Křišťanově ulici rovněž otevřena Karlova pamětní místnost s obsahem vzácných dokumentů z jeho života. K nedožitému Karlovu jubileu se rovněž chystá vydání publikace s texty připomínajícími příhody z oddílového života a s unikátními fotografiemi, které zůstaly v Karlově archivu.

V příštím roce, kdy oddíl završí 70 let své nepřetržité činnosti a je ve své kategorii jedním z nejdéle působících spolků nejen v Ostravě, ale v celé naší republice, se uskuteční slavnostní setkání jeho současných i bývalých členů, příznivců i oddílových přátel.

Chcete-li být účastni tohoto dění, sledujte internetové stránky oddílu www.bvu.cz i stránku na sociální síti Facebook: https://www.facebook.com/ulice.Karla.Liby.v.Ostrave , kde se všechno důležité dozvíte včas!

Břetislav Boháč

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: