Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Přezdívky nositelů Březového lístku II.

publikováno 1. června 2007


Akéla Bobr Krtek Lišák Míša Myšák Myška Pája Piškot Veverka


V prvním dílu tohoto příspěvku jsem se pokusil vylíčit, jak podnětný je soubor přezdívek, používaných nositeli Březového lístku, nositeli, kteří jsou evidováni v Desce cti. Oč bohatší by jejich výčet byl, pokud by mohl podchytit přezdívky i těch oceněných, kteří zatím z nejrůznějších důvodů v celostátní Pyramidě nejsou zapsáni.

Ke stažení:

Musím připomenout, že podle počtu celkem prodaných nebo darovaných odznaků, i po přihlédnutí k tomu, že každý nositel vlastní více odznaků (od zeleného až po ten svůj momentálně nejvyšší), je skutečný počet nositelů minimálně trojnásobkem dnešních součtů 1. až 12., resp. Čestného odznaku.
Po sloučení stejných významů zaznamenává dnes Deska cti celkem 1559 přezdívek. Pro úplnost uvádím, že jsem "sloučil" především přezdívky, které zřejmě vycházejí z jednoho zdroje, ale liší se jen přepisem z cizího jazyk do češtiny. Klasickým případem tak vzniklých rozdílů je přezdívka Baghíra / Bagheera/ Baghýra. Tyto rozdíly vznikly často tím, že různí překladatelé převáděli původní anglické jméno rozdílně. Někdy byla také přezdívka úmyslně a účelově zkomolena.
Již dříve jsem uvedl, že přezdívka má být mimo jiné vtipná. Za krásný příklad, kdy právě zkomolením slova vznikla přezdívka velmi vtipná a nezaměnitelná, považuji Fčelku (Helena Kunčařová (2), Stopaři, Olomouc). O jiných "kuriozitách" si můžeme povyprávět příště. Dnes bych rád uvedl některé statistické souhrny.

Akéla Bobr Krtek Lišák Míša Myšák Myška Pája Piškot Veverka


V předcházejícím řádku je vypsáno 10 abecedně řazených přezdívek. Ty patří mezi nejčastěji se opakující. Přiznám se, že čelné "umístění" Akélů a Bobrů mne nepřekvapilo, zato Myšek a Myšáků ano. Jako pamětník bych v první desítce přezdívek spíš čekal Rikitany, Tleskače, Čochtany či Bidla, nebo u nejmladší generace různé Rumcajse, Manky a Cipísky či Merliny.
Navrhuji Ti, milý čtenáři: pokus se odhadnout a zaznamenat si na papírek pořadí oněch 10 přezdívek podle počtu, v jakém se v Desce cti nacházejí, počínaje absolutně nejčastěji se opakující přezdívkou. Čím víc se Tvůj odhad bude podobat skutečnosti, tím větší jsi "znalec" než já. Správné pořadí zjistíš po stažení připojených souborů.
Přeji hodně zdaru a těším se na další společné uvažování o přezdívkách.

Pegas

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: