Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Přezdívky nositelů Březového lístku I.

publikováno 24. května 2007

"Vlajková loď" těchto internetových stránek, Pyramida - Deska cti, poskytuje nejen seznamy nositelů Březového lístku, ale může čtenáře donutit i k "bolestivému" přemýšlení. Nevěříš, čtenáři? Ale věř! Dokládám to osobní zkušeností.

Stalo se mi totiž, že při letmém prohlížení Desky cti se mne moje devítiletá vnučka bezelstně zeptala: "A dědo, co je to ta Přezdívka?" A tak jsem musel, jako kdysi ve škole, namáhat svou "mozkovnu", abych jí odpověděl. Že přezdívka je vlastně náhradní nebo doplňkové jméno, že má být co nejkratší; že může být vtipná nebo hloupá, pochvalná nebo hanlivá či výsměšná, či vůbec nic nenaznačující. Že přezdívka nemá nic společného s uměleckým pseudonymem, a že ji může mít člověk, živočich, organizace, obec či město, stát či země, národ či sportovní klub - zkrátka kde kdo a kde co. Jistě si, milý čtenáři, okamžitě vzpomeneš na spoustu příkladů z nejrůznějších oblastí Tvého okolí. Vzpomínáš si, jakými názvy jste ve třídě častovali své učitele?

"Poučil" jsem vnučku také o tom, že osobní přezdívky vycházejí například z povahových či tělesných vlastností, chování a dovedností, jiné naopak z příkladů a vzorů, které chce přezdívaný jedinec napodobovat nebo se jimi řídit. Že přezdívky se užívaly dávno před tím, než vznikly zájmové organizace skautů a jiných, že měly často i krycí význam.

Zeptal jsem se vnučky, zda už i jí někdo a jakou přezdívku "přilepil". Vida, stalo se. Poté, co si na odpolední hry na hřišti navlékala zásadně obnošené džíny, zatím co jiné stejně staré "slečny" se předháněly značkami svých kalhot, začali ji spolužáci pojmenovávat SOCKOU, což v hantýrce základní školy znamená SOCIÁLNÍM PŘÍPADEM. Vůbec se jí to nelíbilo.

Pak jsme si vzpomenuli, že její maminka v mládí získala přezdívku KVÁK, a to zřejmě proto, že na schůzkách skautské družiny či oddílu často "připomínkovala" rádkyní přednášená moudra. A také, proč se Slavistům říká "SEŠÍVANÍ" a televizoru BEDNA PROLHANÁ.

Když jsme se znova do Desky cti začetli, zjistili jsme najednou, že je v ní opravdové bohatství: přes 2.000 přezdívek, že některé se často opakují (proč asi?) a jiné jsou zcela ojedinělé, že některé jsou srozumitelné, zatím co jiné zcela záhadné. Soubor, abecedně začínající zkratkou A.B. a končící /zatím/ ŽVATLOU, podněcuje mnoho představ. K těm se /asi za týden/ vrátím.

Pegas

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: