Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Ocenění pracovníků s dětmi a mládeží

publikováno 21. února 2010

Převzato z čísla 3/2010 časopisu Chovatel.

Skutečnost, že naše členská základna stárne, je veřejné tajemství. Že jsme se o to ale mnozí z nás zasloužili, je také bohužel fakt. I když doposud platné "Doporučené zásady pro práci s mládeží v ČSCH" hovoří o tom, že je třeba podporovat mladé chovatele v jejich zájmové činnosti, skutečnost je často jiná. Z pohledu mnohých z nás jsou důležitější věci a hlavně má vždy přednost náš koníček chovatelství před tím, abychom věnovali čas těm neposlušným a neposedným dětem, které stejně po čase z organizace přece odejdou … Naštěstí to ale není pravidlo a je mezi námi mnoho takových, kteří na úkor svého koníčka nebo ruku v ruce s ním věnují či věnovali drahocenný osobní čas dětem. Vždycky říkám, že se přece nemusí každý věnovat "cizím" dětem. Pro náš svaz by úplně stačilo, kdybychom byli příkladem pro naše děti a vnoučata a nenásilně jsme je přivedli k našemu společnému koníčku a do svých organizací. Mám s tím osobní zkušenost a vřele to doporučuji.

Členové Ústřední komise pro práci s mládeží si brzy po svém zvolení uvědomili, že se sice o práci s mládeží při různých příležitostech hovoří, ale jinak je to činnost hrubě opomíjená a nedoceněná, stojící někde na okraji zájmu. Proto jsme se rozhodli situaci začít měnit, i když si jsme vědomi, že je to běh na dlouhou trať. Mnohý z nás, kdo se ale "cizím" dětem ve svazu věnuje, to dlouho nevydrží, a to i proto, že se cítí při práci jako sám voják v poli - bez pomoci a nedoceněn. Zahájili jsme proto jednání s GN-Galénovým nadačním fondem, který v současnosti zaštiťuje oceňování všech těch, kteří se v České, ale i Slovenské republice věnují dobrovolné práci s dětmi a mládeží. Rozhodli jsme se zapojit do této záslužné činnosti, která má dlouholetou tradici již od roku 1965, kdy často byla praktikována tajně, to podle toho, jaká byla ve společnosti atmosféra. Ocenění se nazývá Březový lístek, má 12 stupňů od zeleného až po zlatý a vedle toho má i čestný odznak, kterým se oceňují významné osobnosti a přátelé hnutí. Systém oceňování je detailně propracovaný a je možno se s ním seznámit na webové stránce: www.brezovylistek.cz. Tam najdete i mnoho dalších zajímavých údajů o celém hnutí.

A jak se to týká právě vás, čtenáři, a proč o tom vůbec píši? Ty z nás, kteří si ocenění zaslouží, hodlá ÚKPM při vhodných příležitostech postupně oceňovat. Potřebujeme k tomu ale příslušné návrhy. Nechceme však, aby vše skončilo na tom, že někdo něco nepošle, protože o tom nerozhodla členská schůze nebo výbor ZO či jiný svazový orgán. Proto je možno, aby návrhy podali i ti, kteří nevykonávají žádné funkce, znají-li někoho, kdo si ocenění zaslouží. Návrhy musí obsahovat základní údaje oceňovaného, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonické spojení či elektronickou adresu. Rovněž je nutno uvést kontakt na navrhovatele. Naše komise podporuje zjednodušení vzájemné komunikace, není tuíž třeba, aby návrh byl zaslán v papírové podobě - stačí elektronicky na adresu tajemnice komise: mladez@cschdz.cz . Ideální ale bude, když se bude jednat o naskenovaný návrh s podpisem navrhovatele. Návrh má být stručný a výstižný, co oceňovaný pro děti dělal či dělá, od kdy do kdy a kde, kde je či byl členem ČSCH, případně jiné významné informace. Může obsahovat i návrh, kdy a kde by bylo vhodné ocenění předat.

Začátek oceňování bude složitý, proto předem nezaručujeme, že se podaří vše stihnout podle doporučení. Tak nyní je už všechno jen na Vás. Jen připomínám, že ocenění mohou obdržet i bývalí členové svazu, kteří si to zaslouží, i když se v současnosti už práci s dětmi nevěnují.


Vlastimil Jura, člen Ústředního výboru a předseda Ústřední komise pro práci s mládeží Českého svazu chovatelů.
2. 2. 2010

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: