Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

O závěru internetové soutěže pro rok 2007

publikováno 27. ledna 2008

Správní rada GN-Galénova nadačního fondu - vypisovatele internetové soutěže o nejpůsobivější reportáž z udílení Březového lístku a o nejpůsobivější návrh podoby Udělovacího listu Březový lístek - požádala účastníky 13. PONS Březový lístek, aby převzali pravomoci a úkoly Hodnotitelské komise pro soutěž za rok 2007. Účastníci PONS této žádosti vyhověli. Na svém jednání 19. ledna 2008 v Olomouci

 • vzali na vědomí, že do první části soutěže /o nejpůsobivější reportáž/ se přihlásili 3 soutěžící, jejichž příspěvky byly na intern. stránkách www.brezovylistek.cz v průběhu roku uveřejněny s podpisy Balů, Oliška a Vekoušek;
 • vzali na vědomí, že byl doručen a bez přihlášení do soutěže 12. 11. 2007 uveřejněn 4. text nazvaný ZÁVĚREČNÝ TÁBORÁK /Krťa/;
 • jednohlasně určili první cenu v soutěži pro reportáž OLOMOUČTÍ TULÁCI SLAVNOSTNĚ UDĚLOVALI BŘEZOVÉ LÍSTKY /Oliška/ a schválili pro ni odměnu ve výši Kč 3.000;
 • žádnou další reportáž neocenili druhým nebo třetím místem;
 • vzali na vědomí, že do druhé části soutěže /o nejpůsobivější návrh udělovacího listu BL/ nebyly do 31. 12. 2007 přihlášeny žádné soutěžní příspěvky;
 • doporučili vyhlašovateli, aby uspořádal pokračování obou částí soutěže i na rok 2008.

Olomouc 19. ledna 2008.
Zapsal Rudolf Kašpar-Pegas

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

 • Junák
 • Duha
 • A-TOM
 • Klub českých turistů
 • Zálesák
 • Pionýr
 • Naturo
 • ČSOP
 • a mnohých dalších
Hledání: