Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Miroslava Šimarová - Bobřice (12)

publikováno 4. září 2007

(* 23. 7. 1941 v Čáslavi)
se činnostem s dětmi a mládeží nepřetržitě věnuje od svého mládí, od začátku 70. let minulého století vedla turistický oddíl. Miroslava spolupracovala s tehdy zakládanými Dívčími /čtenářskými/ kluby a tzv. Raketovou posádkou SÍRIUS Nulté stovky z Krnova. Na jaře roku 1968 již jako ředitelka Městské knihovny ve Studénce začala rozvíjet činnost Čtenářských klubů časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců ve spolupráci s redaktorem Janem Šimáněm-Galénem. Po srazu klubů ABC na Bítovském mlýně se počet těchto klubů zvýšil na 53.

Počátkem srpna 1968 absolvovala se svým nejaktivnějším klubem ČERNÍ BOBŘÍCI Lesní tábornickou školu v Pochni u Široké Nivy. Podle názvu klubu jí tam byla přiznána přezdívka Černá bobřice, později zkrácená na Bobřici. Dnes Bobřice vzpomíná, že nejmladšími účastníky této Lesní školy byly její dcerky Martina a Ivana, nejstaršími pak - tehdy nejaktivnější členové Hnutí BL - Galén, Břéťa, Paragraf, Červánek, Rosťa, Bílý Los a další.

V Pochni, kde jí byl udělen 2. stupeň březového lístku, vzniklo - stále Bobřicí dodržované heslo - "Dokud ze mne život nevyprchá, budu usilovat o krásu bytí a o přátelství rozrůzněných." V roce 1969, po přestěhování do Krnova, jí nastalo velmi krásné období intenzivní práce s dětmi a mládeží v místním DDM i při vedení literárního a divadelního klubu a turistického oddílu Sírius. Bobřice "byla při tom", když krnovské Dívčí kluby získaly několikrát prvenství v jejich celonárodní soutěži. Zasloužila se také o to, že krnovský DDM organizoval mnoho "vyšších" akcí včetně celostátních srazů a soutěží. Např. 14.-16. 11. 1980 se konala opět v Pochni VVZ (Vrcholná výměna zkušeností), další pak 2x v Krnově (1990 a 1992) se čtyřmi sty účastníků. Její setkání oddílů i klubů se konalo několikrát do roka a vždy pod jiným názvem: Dobývání Komburku, Dobývání Tróji. Dobývání Antarktidy, Co Sibyla nezažila, Cesta světla, Stínadla, Velikonoce, Silvestr pestr, Pra-hry, Žebřík či Cesta kolem světa. Jak Bobřice podotýká, seznam dalších jí organizovaných malých i větších akcí by jistě zabral více stránek. Pracovala také jako guvernérka /stovkařka/ čtenářských klubů ABC, koordinátorka dění v družinách v Krnově a okolí, jako vedoucí oddělení a později jako ředitelka DDM v Krnově. Byla viceprezidentkou Galénovy nadace a Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, dále statutárním zástupcem Duhy Viktoria a Vega.

"Klobouk dolů" také před tímto faktem: Připravila a vedla víc jak 40 táborů dětí a mládeže, z toho 10 putovních. "Zlatým písmem" se zapsala do historie Březových lístků mimo jiné tím, že menší město Krnov se svými 45 evidovanými nositeli BL zaujímá (22. 8. 2007) v ČR 17. místo.

Výrazné rozšiřování Bobřičiny působnosti - od místních společenství k oblastnímu, krajskému a celostátnímu vlivu - se zákonitě projevilo zaslouženým zvyšováním stupňů jejích Březových lístků. Dokládá to tato číselná řada letopočtů/stupňů: 1970/3 - 1975/4 - 1977/5 - 1980/7 - 1990/10 - 1994/11 - 1999/12. Před rokem 1989 také obdržela Zlatou medaili za výchovu dětí a mládeže. Bobřice se netají tím, že nejvíce si ale váží Zlatého březového lístku.

Na otázku co se jí na Hnutí Březový lístek tak líbí, proč je v něm tak příkladně aktivní, kuse odpovídá: "Líbí se mi všechno to, co těm ostatním, kteří se jeho ideály nadosmrti nakazili."

Plány a nápady pro její další práci ve prospěch dětí a mládeže Bobřici rozhodně nechybí. Po svém odchodu do důchodu (v roce 1997) musí ale dávat přednost tomu, co zvládne sama - nadšenců pro takovou činnost jaksi ubývá. Z toho se také odvíjí obsah toho, co Bobřice přeje Hnutí Březový lístek do dalších let: Aby se rozvíjelo přirozenou, tedy spontánní cestou, aby se pro něj nacházelo hodně nadšenců-dobrovolníků a vedoucích. Dobrovolníků, kteří mají v srdci hlasy lesa, umí své duševní bohatství předávat těm, kteří na ně čekají, nadšených vedoucích, kteří chápou, umějí vyložit a učit v čem spočívá přátelství rozrůzněných.

Krnov/Praha 22. 8. 2007

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: