Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Mimonští Junáci a Březové lístky

publikováno 28. února 2007

I v severočeské Mimoni se snažíme uplatňovat Svojsíkovy ideály a obohacovat "naše" chlapce a děvčata, ale i "dříve narozené" činností místních oddílů. Jsme přesvědčeni, že Junák chce a může být organizací, která na jedné straně prosazuje pevné morální hodnoty a na druhé straně moderní a přitažlivé způsoby a prostředky práce všech junáckých společenství. Vše s cílem vytvořit pro zájemce o skauting podmínky, aby v něm našli opravdové a spolehlivé kamarády, přitažlivá dobrodružství, špetku tajemna a spoustu nových znalostí a dovedností.

Jednou z podrobných informací, dostupných prostřednictvím internetových stránek www.brezovylistek.cz, je rozsáhlý seznam nositelů BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ - tzv. Deska cti. I když je nutno přiznat, že její dlouhatánský obsah téměř 2 500 jmen není zdaleka úplný - je závislý na dobrovolné chuti udělovatelů údaje průběžně oznamovat a doplňovat - je patrné, že třetinu zapsaných tvoří příslušníci tradiční české organizace - Junáka. Pro úplnost je třeba dodat, že pod výrazem Junák jsou na Desce cti zařazeni členové všech dnes existujících "výhonků" českého skautingu.

I v severočeské Mimoni se snažíme uplatňovat Svojsíkovy ideály a obohacovat "naše" chlapce a děvčata, ale i "dříve narozené" činností místních oddílů. Jsme přesvědčeni, že Junák chce a může být organizací, která na jedné straně prosazuje pevné morální hodnoty a na druhé straně moderní a přitažlivé způsoby a prostředky práce všech junáckých společenství. Vše s cílem vytvořit pro zájemce o skauting podmínky, aby v něm našli opravdové a spolehlivé kamarády, přitažlivá dobrodružství, špetku tajemna a spoustu nových znalostí a dovedností.

Jako poděkování za mimořádnou práci pro mládež, všem obětavým skautkám a skautům, využíváme daných možností a udělujeme jim Březové lístky.

Uvědomili jsme si, že budoucnost našich oddílů a jejich vedení by nebyla dost perspektivní bez kmene roverů a rangers. Proto jsme založili oddíl starších členů (Oddíl skauta Toníka Sochora), kteří mohou být pro oddíly mladších dobrou pomocí jak pro jejich aktuální činnost, tak i pro záruky jejího pokračování v letech příštích.

O některých akcích, které mimonští Junáci uspořádali na jaře roku 2005, jsme uvědomili veřejnost mimo jiné podrobnějšími články v Českolipském deníku. Kmen roverů a rangers zorganizoval hru "O svatojiřský poklad". Připomenuli jsme si tak sv. Jiřího jako symbol bratrství, čestnosti, odvahy, obětavosti a vůle bojovat se zlem. Znovu jsme si uvědomili, že 24. dubna - v den svátku nejen svatého, ale všech dnešních Jiříků - byli v roce 1945, tedy na sklonku II. světové války, drátem svázaní a bez soudu nad vlastnoručně vykopanými hroby, střelou do týla, zabiti skauti-roveři, pětice členů protifašistického odboje. Každým rokem skauti putují k symbolické mohyle na úpatí Lysé hory, aby položením dalšího přineseného kamene a zamy šlením uctili jejich příklad a památku. V mohyle jsou nejen kameny z mnoha míst Česka, Slovenska a Polska, ale také např. měsíční kámen, zaslaný americkým astronautem N. A. Armstrongem-Orlím skautem.

Svatojiřská hra představovala překonávání cesty plné překážek, léček a záludných otázek, ale byla poutavě dobrodružná a nevnuceně poučná. Velmi si ceníme, že nikdo ze soutěžících svou cestu nevzdal. I při svatojiřské hře jsme se znovu všichni přesvědčili, že největším pokladem pro každého Junáka je utužené a pravé přátelství, bratrství, snášenlivost, pomoc slabším - vše jako výraz věrnosti skautským ideálům.

Dalším větším počinem mimoňských Junáků byl desátý ročník štafetového závodu vodáků, nazvaný "Meandry - boj o mimoňské pádlo". Vodáci, kteří se závodu účastní, musejí dokázat, že dovedou nejen dobře jezdit v kanoi, ale pádlovat i v pramici, běhat rychle lesními cestami i brodem řeky, zdolávat na horském kole písčité cesty bývalého tankodromu a jako pavouci slézat cvičnou horolezeckou stěnu. Všechno s vědomím, že jsou jako správná parta připraveni vždy "táhnout za jeden provaz", pomáhat slabším, a vesele si zazpívat, i když v soutěži neskončí "na bedně". Nečekaným překvapením bylo v závěru závodu milé a příkladně skromné vystoupení (např. rozhodně odmítla nejen honorář, ale i cestovné) mladoboleslavské skautky Zlatušky, občanským jménem Petry Páchové, účastnice poslední desítky loňské televizní soutěže Česko hledá superstar. Její koncert doplnil skaut-písničkář Marek Fajfr z Benátek n. J. a mimoňský Bubákův bigband.

O skutcích, které členové junáckého střediska RALSKO z Mimoně provedli v letošním létě, se můžeme informovat později. V závěru tohoto příspěvku bych se rád vrátil k druhé části jeho nadpisu - k Březovým lístkům.

Březové lístky udělujeme těm, kteří dělají něco navíc, kteří jsou ostatním vzorem a příkladně se podílejí na činnosti skautských oddílů. Ocenění přiznáváme, myslím, uváženě. S Březovými lístky rozhodně neplýtváme. Předáváme je vybraným jedincům vždy při slavnostnějších příležitostech, jakými je 24. duben - den sv. Jiří nebo Den sesterství, při Svojsíkově závodu nebo Závodu světlušek a vlčat, při hodnoceních táborové činnosti u Poradního ohně. Březové lístky dostávají rádcové, vedoucí, roveři, činovníci, kteří úspěšně připravili vítězící družiny-šestky, postupující do dalších kol. Členům vítězných hlídek předáváme Foglarovy Žluté kvítky. Oba odznáčky jsou doloženy Udělovacími listy, které máme již delší dobu předtištěny. Pokud jde o Březové lístky, letos jsme oslavili jejich "kulatý" počet udělených, totiž padesát.

24. dubna dostala svůj již čtvrtý Březový lístek - žlutý - sestra Kristýna Králíčková-Bublinka, kapitánka 6. oddílu vodních skautek Korál. Zasloužila si ho nejen vzorným vedením oddílu, ale také organizováním celostřediskových humanitárních akcí (Květinový den, Kapka, Tříkrálová sbírka, Mim-eko (tj. dvakrát ročně probíhající soutěž dětí v úklidu města), skautských kurzů tance a společenské výchovy a dovážením tzv. Betlémského světla. V loňském roce zachránila na táboře u řeky Sázavy život třiaosmdesátileté paní. Děvčata, která jí při tom pomáhala, jsme odměnili Žlutými kvítky. Naše Bublinka byla za statečný čin vyznamenána na XI. valném sněmu Junáka bronzovým odznakem Za čin Junácký. Její žlutý Březový lístek se tak dostal na stejnokroji do vzácného sousedství. Spolu s ní dostal svůj první - zelený Březový lístek bratr Dag za příkladnou práci ve středisku. "Jubilejní" padesátý, také zelený Březový lístek, jsme předali zmíněné Zlatušce. Svým vystupováním nás přesvědčila, že pevně zastává přesvědčení, že "Junák všude bratry má". Věřím, že i pro ni je Březový lístek velmi cenný. A věřím, že naším způsobem udělování zvyšujeme závažnost Březového lístku, symbolu přátelství a činorodosti.


Mimoň listopad 2005
Jiří Řeháček-Balů, nositel Čestného BL

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: