Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Miloš Zapletal (11)

publikováno 22. března 2009

* 13. ledna 1930
Miloše Zapletala - skauta a spisovatele - nemusím dlouze představovat. Jeho literární dílo je jistě stejně dobře známé jako třeba tvorba Jaroslava Foglara.
Miloš se narodil v Prostějově. V Praze vystudoval tělovýchovnou fakultu, se skautingem se sepjal na Pardubicku, kde vedl vodácký oddíl. V něm získal přezdívku Zet. Skautingu poté zůstává věrný po celý život.

Jeho vodácké působení se odráží v některých z nesčetných knih, které napsal. Jsou to knihy Sedmička (sedmý přístav vodních skautů Pardubice) a Ostrov přátelství (z doby, kdy bylo ještě možné pobývat na ostrůvku pod zříceninou hradu Oheb na Sečské přehradě). Do beletristické tvorby ještě patří prvotina Světlušky a dále pak Lovec hvězd, Stezka odvahy a Soví jeskyně.
Zet, podobně jako jiní skautští spisovatelé, nemohl po celou svou plodnou tvůrčí éru vydávat pouze literaturu pro skauty, to by nemohl psát vůbec. V dobách totality se tedy věnoval tvorbě "pro všechny", zejména pak pro všechny vedoucí a lidi, co se chtěli věnovat práci s dětmi a mládeží. Byl zainteresován i v nejlepším projektu pro mladé za Husákovské éry, v dobách, kdy jsme neznali pojmy jako adrenalinové aktivity nebo outdoor - v Lipnické táborové škole. Její odkaz, tři díly Zlatého fondu her - od hluboce psychologických po úplné "orvávačky" - které vymysleli a uskutečnili všichni tvůrci a instruktoři této školy, nemusím příliš představovat, neboť z nich dodnes čerpáme inspiraci především pro "tzv. problematickou" skupinu mládeže od 16 let výše.

Ovšem jednou z nejvýznamnějších kapitol v Zetově díle jsou sbírky her a různé příručky tělovýchovného nebo tábornického zaměření. Každý vedoucí zřejmě zná jeho stěžejní dílo, čtyřdílnou Velkou encyklopedii her: Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně a Hry ve městě a na vsi. Vytvořil ale i další "návody", např. Drobné hry, závody a soutěže při výcviku mladých turistů, Odznak odbornosti - organizátor her, Velká kniha deskových her, a příručky Tisíc malých dobrodružství, Kouzelné brýle, Prázdniny pod stanem, Kniha hlavolamů, Výpravy za dobrodružstvím.

Nechci zde vypisovat všechna díla Miloše Zapletala. Musím se však pozastavit u projektu, který vznikl v devadesátých letech min. stol. Tehdy se Zet znovu plně vrhl do práce pro skauty. Dokázal zainteresovat mnoho osobností a odborníků z různých oblastí (historie, táboření, hudba, psychologie a pedagogika, zdravověda, tělovýchova a sport, metodika a vedení oddílu), jen příkladem I. Macková, J. Pilka, B. Kosek, K. Weigner J. Novák, V. Břicháček, J. Herzán, J. Lasovský, V. Cvrček, S. Dojiva, J. Chour, Z. Bečák a další, aby postupně vydal rozsáhlé, mnohasvazkové dílo Skautské prameny. Toto dílo, vydané pro Junáka, vycházelo v nakladatelství Skauting Liberec, ve městě, kde Zet žije. Tehdejší TDC (tiskové a distribuční centrum) Junáka mělo s tímto projektem nějaký problém (poněkud mi to připomíná problémy Jestřába s Junáckou nadací po druhé svět. válce). Zet však své záměry a úsilí nevzdal a díky tomu mají i budoucí generace dílo, které neváhám zařadit mezi skautkou klasiku. I když se časem některé poznatky mění nebo zdokonalují (např. postupy při poskytování první pomoci), přesto obsah většiny z těchto svazků má nadčasovou platnost. Chci v kostce přiblížil rozsah Skautských pramenů, proto uvádím jen názvy dílčích příruček: Rádce skautské družiny, Skautské hry v přírodě, Skautský oddíl I, Sachemův odkaz (Sachem - přezdívka Eduarda Štorcha), Zpěvník, Skautské hry ve městě, Skautská praxe, Stezka zdatnosti, Skauting, Vycházky, výlety, výpravy, Rukodělné práce a výtvarné hry, Skautský oddíl II, Skautský tábor, Skautský oddíl III, Etapové hry, Program skautských táborů, Buď připraven.

Jsem šťastný, že je mám všechny doma. Pokud jsem na něco zapomenul, Zet mi určitě promine. Miloš zůstal aktivním dodnes a jeho věk byste při setkání s ním neuhodli. Živě vzpomínám, jak mě v létě roku 2004 proháněl, když přijal mé pozvání na Stříbrnou řeku, a jako host a instruktor si pro nás připravil praktické ukázky her a sportovních aktivit pro frekventanty (od 18 let výše). Ještě v podzimu roku 2008 vedl několik diskusních fór na celostátní vzdělávací akci Junáka Elixír v Kladně.

Miloš Zapletal je právem nositelem Stříbrného stupně březového lístku. Před sedmi lety jsem se stal jedním z iniciátorů pokusu udělit mu stupeň nejvyšší - Zlatý. Na udělovací listině formátu A3 vznikl během krátké doby veliký, téměř trojnásobný "přesah" podpisové síly. Miloš však nejvyšší stupeň BL pro svou, někdy až příliš velkou skromnost, odmítl. Tím své příznivce nepotěšil. I když plně respektuji jeho zdůvodnění, pro mne osobně (a asi nebudu sám) zůstává člověkem, který si Zlatý březový lístek plně zaslouží. Cením si Miloše Zapletala-Zeta právě tak jako Jaroslava Foglara-Jestřába.

Těm, kteří neměli dosud možnost slyšet Zeta hovořit, navrhuji následující odkaz: http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00866578&br=48&s=

Zbyněk Jiroušek

březen 2009

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: