Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Malá poznámka k symbolice Březového lístku, respektive břízy

publikováno 25. května 2010

Pamětníci vzniku symbolu a později i odznaku BŘEZOVÝ LÍSTEK shodně uvádějí, že prvotní název ocenění za práci s dětmi a mládeží v dřívějších tzv. mikrokolektivech byl zřejmě odvozen ze dvou skutečností: "historické" dekrety - udělovací listy byly tenkrát často zhotovovány na romantickém podkladu, na kusu sloupnuté bílé březové kůry. Toho využili i vydavatelé ilegálně šířeného zpravodaje, když ho nazvali Březová kůra. Později, při formulování prvních zásad oceňování (v sedmdesátých letech min. století) byly také popsány "důvody", proč pro odznaky byla užita symbolika břízy a jejího listu. V současných (aktualizovaných) Pravidlech hnutí Březový lístek se píše: "Březový lístek je pro všechny účastníky Hnutí BL symbolem přátelství hřejícího za všech okolností, tedy i v časech, kdy je k nim osud nepříznivý, kdy jim právě "slunce nesvítí". Tato věta je jednoznačně spjata s tím, že kůra břízy hoří a tím dokáže svými plaménky zahřát také ve velmi nepříznivém povětří, i za deště. Někdy, i když neoprávněně, se tatáž schopnost přisuzuje čerstvému (mokrému) březovému dřevu.

Vím, že řada přírodu milujících lidí si na bříze cení nejen její výrazné krásy - její bílá či světlá kůra "svítí" na okrajích lesíků, remízků a alejí - ale i skromnosti a houževnatosti, pokud jde o zdroje růstu. Pro tuto její druhou vlastnost proto bříza slouží jako první zúrodňovatel hlušin, výsypek a skládek. Nedávno jsem si vyslechl zasvěcené vyprávění o spjatosti břízy s pradávnými magiemi. Doporučuji Vám všem, přehrajte si připojený zvukový soubor. Známý redaktor Českého rozhlasu, nositel Čestného březového lístku, Vás v něm seznámí s něčím, co jste ještě možná nevěděli.
Pegas 20. května 2010

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: