Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Josefina Napravilová

publikováno 8. listopadu 2009

* 21. ledna 1914 v Plzni

Všechny doposud uveřejněné charakteristiky význačných nositelů Březového lístku byly věnovány ženám a mužům, kteří dlouhodobě a úspěšně působili a působí jako vedoucí různých dětských společenství a věnují svůj volný čas organizaci jejich mimoškolních činností a sebevzdělávání. Pracovali a pracují s dětmi a pro děti v "jejich" organizacích, skautských, turistických, "duhových" a jiných organizacích. Josefina Napravilová nikdy takovou činnost nevyvíjela. Přesto jí však již v červnu 2004 udělili nositelé BL z Prahy v čele s Janem Šimáně-Galénem Čestný březový lístek, a to za příkladné vlastenectví, osobní odvahu, statečnost, činorodost, nezištnou činnost ve prospěch demokratické společnosti a stálou připravenost pomáhat okolním lidem.

Při ocenění paní Josefiny Napravilové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, měli udělovatelé na mysli především její nesmazatelné zásluhy při vyhledávání do německé Říše zavlečených českých a slovenských dětí vč. lidických, kterému se věnovala dobrovolně a bezplatně v letech 1945 a 1946. Byli si vědomi i jejích dalších činností po roce 1947, kdy se legálně vystěhovala z rodné země - např. její dobrovolné působení ve vídeňské organizaci pomáhající "poúnorovým" emigrantům a nehonorované péče o tělesně postižené občany Kanady v Nemocnici princezny Margarety v Torontu. Paní Josefina za takovéto své činy nikdy neočekávala nějaké oficiální poděkování, přesto převzetí Čestného březového lístku komentovala slovy: "To je první ocenění, kterého se mi dostalo po návratu do vlasti."

Tato její slova jsme si v duchu připomenuli 28. října 2009, kdy jí prezident ČR slavnostně vyznamenal Řádem TGM III. stupně. Tento řád je vyvrcholením předešlých oficiálních uznání, které p. Josefině zejména v letech 2008 a 2009 předali představitelé Památníku Lidice a města Plzně. V důvodech vyznamenání Řádem TGM nechybí rovněž zmínka o účasti paní Josefiny v Pražském povstání 1945 a o aktuálním donátorství tří nadací pro pilné studenty lékařství.

Jsem přesvědčen, že p. Josefina Napravilová, které se blíží oslava šestadevadesátého výročí narození, si své místo v Galerii osobností BL plně zaslouží. Kéž by její osobní příklad motivoval mnoho mladých a dospívajících obyvatel ČR.

Praha 5/11 2009 Pegas

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: