Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Jiří Řeháček - Balů (ČBL)

publikováno 12. března 2009

* 1934
Pokud někomu vytane na mysli heslo "Skautem jednou, skautem navždy!", pak si může okamžitě vzpomenout právě na mimoňského Jiřího Řeháčka a jeho manželku Hanu, kteří toto krédo celoživotně naplňují. Jsou široko daleko známi pod svými přezdívkami Balú a Dobrá víla.

Neodmyslitelně patří ke skautingu v severních Čechách. Celý svůj život zasvětili těm nejmenším, a to nejen junáckou výchovou a působením, ale i svým zaměstnáním. Oba vykonávali mnohá povolání, ale největší část svého života byli spolu s těmi nejmenšími. V "temných dobách" naší společnosti např. provozovali své nádherné loutkové divadlo Sluníčko a zajížděli s ním do nejedné mateřské školky nebo základní školy. Na jejich pimprlata se těšila nejen každá malá holčička, ale i ten největší rošťák. Málokdo z nás starších, z Čech i Moravy, by si těžko nevzpomněl na "strejdu Jirku, Pana pohádku nebo na tetu Hanku". Dialogy loutek, které za ně pronášeli, měly vždy co říci všem malým a menším divákům. Podle vzoru obrozeneckých loutkářů přinášeli svým divákům nová, aktuální a potřebná poselství.

O Řeháčkových lze bez nadsázky říci, že naplňování skautských ideálů "je součástí jejich genů". Vždyť Balúův otec Josef již v roce 1914 vstoupil do prvního skautského oddílu, vedeného profesorem A. B. Svojsíkem, věčným symbolem začátků československého skautingu. Před rokem 1938 dostal Josef Řeháček tzv. Medaili sv. Jiří, bronzovou a stříbrnou svastiku náčelnictva Junáka a vyznamenání Skautská láska. Balů obdržel Skautskou lásku v roce 1970 z rukou tehdejšího náčelníka Rudolfa Plajnera-Táty. Nelze se proto divit, že nejen oba synové Balúa a Dobré víly, Jiří (Bílý Riki) a Jan (Velký Aka), ale i vnoučata Majda, Ondra i Jirka jsou činnými skauty. Nelze se ani divit tomu, že mimoňští oldskauti Jiří a Hanka si vychovali junácké spolupracovníky a nástupce i mimo svou rodinu.

Balúa a Dobrou vílu můžeme snadno najít i v Pyramidě nositelů Březového lístku. Jiří Řeháček-Balú (6) si vydobyl postavení nepřehlédnutelného a výsostně významného šiřitele oceňování dětí a mládeže foglarovským Žlutým kvítkem a rovněž, včetně dospělých, Březovým lístkem. Díky tomu se kolonky naší Desky cti pravidelně plní záznamy o nových uděleních, inspirovaných či podporovaných Balúem. Tato ocenění jsou udělována nejen oprávněně za příkladnou práci s dětmi a pro děti a dospívající, ale také při úměrně slavnostních příležitostech. Je možno se o nich dočíst nejen v místních periodikách, ale i na webu Březový lístek. Balú ochotně přispěl do rubrik Vzory diplomů a Ze života, opravdu příkladně propaguje junáctví a Březový lístek, inicioval nová vydání potřebných metodických příruček. Jeho jméno se často objevovalo i pod rozhlasovým poděkováním za obětavou a nezištnou práci pro ostatní.

Za to vše mu mohutně děkujeme a přejeme jemu i jeho Dobré víle mnoho dalších naplněných životních cílů.

Rudolf Kašpar - Pegas
Praha 10. března 2009

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: