Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Jan Šimáně - Galén (1. 10. 1924 - 13. 2. 2013)

publikováno 16. února 2013

Smutná zpráva přišla v podvečer 13. dne indiánského měsíce hladu roku 2013. Galénova vnučka Magda oznámila světu, že její dědeček Jan Šimáně opustil tento svět v 89. roce svého věku... Úctyhodné stáří pestré životní pouti člověka, který po většinu svého života šířil myšlenky "Přátelství rozrůzněných".

Svá poslední léta prožil Jan u své dcery Dobromily v Táboře. To už bylo v době, kdy se začal uzavírat sám do sebe a potřeboval stálou péči. Před tímto obdobím, kdy ještě bydlel v Praze, využíval každé příležitosti k setkávání s dětmi a jejich vedoucími všech spolků a organizací, které se zabývají výchovou dětí a mládeže. Říkali jsme mu "Galén", jehož přezdívku si přisvojil na počest svého vzoru, doktora Galéna z románu Karla Čapka "Bílá nemoc". Byl velký zastáncem myšlenek našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka, spisovatele Karla Čapka i učitele národů Jana Ámose Komenského.

Celý svůj život věnoval dětem. Nenapsal ani jedinou knihu, ale o to více se zapsal do srdcí a duší několika tisícovek chlapců a děvčat, kterým věnoval stovky dopisů, jmenovacích dekretů k udělení Březových lístků či Žlutých kvítků, k povzbuzení ke klubové, družinové i oddílové
činnosti jednotlivců i velkých společenství doslova v celém česko-slovenském prostoru.

Byl spoluautorem "Velké pedagogické hry", zaměřené na výchovu a sebevýchovu jednotlivce, která vznikala kolem roku 1965 a jejímž výstupem bylo ocenění barevnými odznáčky se symbolem březového lístku s označením "JUN" (od slova junior - věčně mladý), kdy později vlivem společenského útlaku zůstal jen symbol březového lístku, neboť písmena JUN u mnohých vyvolávala asociaci s junáky…

Jeho jméno nese GNF = Galénův nadační fond, který pokračuje v tradicích, které Galén zakládal. Mezi nejvýznamnější z nich patří Celostátní velké výměny zkušeností a udělování březových lístků.

Galén odešel na cestu bez značky. Pro všechny, jejichž život ovlivnil, se stal nezapomenutelným. Jeho myšlenky ztratily svého charismatického tvůrce a my všichni velkou osobnost. Galéne, budeš nám chybět… a děkujeme Ti za vše!

Břeťa Boháč

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: