Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Ing. Břetislav Boháč - Břeťa (12)

publikováno 2. ledna 2008

(* 17. 9. 1950)
Čím více osobností Březového lístku se čtenářům těchto internetových stránek pokoušíme charakterizovat, doložit, proč se stali nositelé jeho vysokých a nejvyšších stupňů, proč jsou ostatním příkladem, tím znatelněji se ukazuje, jak je sestavení informací o nich obtížné. A bez záruky, že výsledek je úplný a poutavý. Ten, kdo měl štěstí Břeťu poznat zblízka, vnímat jeho názory, ideály, předsevzetí a vytrvalost, pozorovat či být dokonce obohacován jeho činy, má právo dále otištěné řádky považovat za suchopárné. Prosíme proto všechny, kteří si tento článeček přečtou, aby si pod strohými údaji představili, co ve skutečnosti zachycují. Vždy šlo o zcela dobrovolné rozhodnutí věnovat svůj volný čas, své nápady a dovednosti okolí. Vždy šlo o těžko představitelné objemy hodin a dnů, za něž se nečeká hmotná odměna.
I Břetislav Boháč-Břeťa, jak se dočtete, byl ve svých zájmech podněcován také redakcemi (dnes již neexistujících) časopisů pro děti a mládež. Začal coby klubista ABC a brzo se z něho "vyklubal" rádce, instruktor, zástupce vedoucího atd. Břeťovy osobní vzpomínky na jeho první tábory, první zodpovědnost za stále obtížnější akce, zdařilé i opačné výsledky - pokud by byly například vyprávěny u táborového ohně - by byly jistě přitažlivější než následující data. Data o tom, co Břeťa postupně vykonal a vykonává. Kéž by se všichni dnes existující funkcionáři mohli opírat o takové zkušenosti, jaké Břeťa má.

Břetislav Boháč se narodil se ve Slatině, okr. Nový Jičín, od r. 1957 bydlí v Ostravě na Šalamouně. Ve svých 12 letech založil se spolužáky Klub-Raketovou posádku s č. RP-02-A a názvem "Svorná sedma". Svorná sedma jezdila na pravidelné výpravy do Beskyd a do Oderských vrchů. Za klub si dopisoval s redakcí ABC mladých techniků a přírodovědců, která kluby řídila, a v roce 1963 se na srazu v Hradci nad Moravicí osobně seznámil s Janem Šimáně-Galénem.

Na podzim roku 1964 se kluci z klubu dostali na podzimní sraz klubů ABC, který pořádal BVÚ za Čermenským mlýnem v údolí říčky Budišovky. Zde se všichni seznámili s Karlem Líbou a pět členů Svorné sedmy se rozhodlo vstoupit do oddílu BVÚ - od října 1964 se tak stali členy družiny Vyder. Zmíněné podzimní setkání v Čermné bylo počátkem tradice srazů, které BVÚ pořádá dodnes.

Již v roce 1965 se Břeťa seznámil s myšlenkami tzv. mikrokolektivů a neoficiálního oceňování práce s dětmi a mládeží dekrety a odznaky BL-JUN, zahájil dlouholetou a dodnes existující spolupráci s Galénem, mimo jiné i při tvorbě tehdejších pravidel Hnutí Březový lístek. Již v tomtéž roce mu byl udělen "vstupní" JUN 1. stupně.

V roce 1966, po posledním táboře v údolí říčky Březné nad Drozdovskou pilou, přešel jako podrádce z družiny Daňků do družiny starších - Jestřábů. Důvodem byla nemožnost zcela pravidelné práce v oddíle "vinou" studia na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové. Na této škole založil další klub ABC - Raketovou posádku RP-02-C.

V roce 1968 se za mikrokolektivy Březových lístků účastnil jako pozorovatel sněmu obnoveného Junáka. Počátkem srpna téhož roku, po oddílovém táboře v Pochni u Široké Nivy v údolí řeky Opavy, se podílel na organizaci Lesní školy tzv. Nulté stovky mikrokolektivů, která se konala rovněž v Pochni. Působil na ní jako instruktor tábornických dovedností. Na týdenním táboře BVÚ koncem srpna, po složení několika odborek, byl jmenován oddílovým rádcem. Současně jej Karel Líba pověřil funkcí zástupce vedoucího oddílu BVÚ. BVÚ má kořeny v Klubu československých turistů (KČST) za druhé světové války. Břeťa svou dlouholetou prací pro Svaz turistiky a současnou prací pro Klub českých turistů trvale podporuje činnost Tomíků - turistických oddílů mládeže, přestože sám již konkrétní skupinu děti nevede.

V roce 1970 se Břeťa účastnil jako instruktor části Lesní školy mikrokolektivů v Nosálově na Kokořínsku. Bezprostředně po jejím ukončení byl zatčen Galén - důvody jsou popsány ve stati Osobnosti BL o něm. Spolu s dalšími byl i Břeťa vyslýchán Státní bezpečností, nadále pokračoval jako mladší vedoucí ve své činnosti pro oddíl BVÚ. Pro svou vytrvalost se v témže roce stal členem lektorského sboru Tábornických škol při Krajském výboru SSM v Ostravě, spoluorganizoval letní i zimní tábornické školy na Rabštejně v Jeseníkách.

V roce 1975 úspěšně ukončil studium na Vysoké škole dopravní v Žilině. Stal se členem výboru podnikové tělovýchovné jednoty, ve které oddíl BVÚ působil, a prosazoval v něm zájmy oddílu.

V roce 1978 byl zvolen do krajského výboru ČSTV a stal se předsedou Svazu turistiky KV ČSTV. V tomtéž roce se stal členem Českého ústředí svazu turistiky, kde krátce pracoval jako vedoucí sekce pěší turistiky a pak do roku 1988 jako místopředseda ČÚV Svazu turistiky ČSTV. (V roce 1988 z rodinných důvodů musel z funkcí v kraji i v ústředí odstoupit.)

V roce 1979 se podílel významnou měrou na pořádání jedné z prvních spontánních CVVZ - Celostátní velké výměny zkušeností, uskutečněné v Ostravě-Porubě. Tam se vedoucí mikrokolektivů BL domluvili na nové podobě odznaku BL-JUN (zůstal jen symbol březového lístku). V úzké součinnosti s Miroslavem Hrabincem-Nemem nechal Břeťa vyrobit první dodávku těchto odznáčků.

Po roce 1989 působil krátce jako člen redakční rady obnoveného Mladého hlasatele, řízeného Galénem. V roce 1992 pomohl Galénovi při založení Galénovy nadace, která se po roce 2000 přeměnila na dnešní GN-Galénův nadační fond a je členem jeho správní rady.

V roce 1994 skončil Břeťa svou 30letou aktivní práci v BVÚ, v tomto roce řízení oddílu převzal po Karlu Líbovi jeho současný vedoucí MGr. Petr Mika-Akim.

V roce 1997 se Břeťa vrátil zpět do Klubu českých turistů a byl zvolen předsedou oblasti Beskydy. KČT-oblast Beskydy a KČT-oblast Slezsko se v roce 2003 sloučily do Moravskoslezské oblasti, jejím předsedou byl zvolen a v této funkci působí Břeťa doposud. Pracoval a pracuje i jako člen krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže (A-TOM).

V roce 2002 mu přátelé a kamarádi, po plynulém "stoupání od zeleného stupně", plným právem udělili Zlatý březový lístek. Z titulu své funkce je členem ústředního výboru KČT a za svou příkladnou činnost byl v roce 2005 oceněn Čestným odznakem Vojty Náprstka, zakladatele KČT.

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: