Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Hořet i za mokra

publikováno 11. července 2013

Každý člověk, který chce pracovat s dětmi a mládeží, musí "hořet i za mokra". Stejně jako bříza, která je pro mě symbolem přátelství, symbolem silných osobností a symbolem toho, že některé věci prostě mají smysl. Téhle symboliky si spolu se svými přáteli kdysi všiml i jistý Jan Šimáně, dnes známý spíše pod přezdívkou Galén, a založil velkou pedagogickou hru březové lístky.

A o co vlastně jde? Březové lístky jsou malé odznáčky, které se udělují vedoucím dětí a mládeže po celé republice. Mají dvanáct stupňů, dvanáct barev, které se postupně sbírají. Každá z nich nese svůj vlastní příběh. Například začínající zelený březový lístek nám říká, že obdarovaný právě začal svoji cestu v práci s dětmi a že vzorně šíří hodnoty hodnoty březových lístků. Mistrovská dvanáctka, tedy zlatý březový lístek, nás upozorňuje na člověka, který za svůj život odvedl v různých dětských a mládežnických organizacích už skutečně obrovský kus práce. "Patří těm, kteří jsou trvalými pilíři přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly." Tímto stupněm se u nás zatím může pyšnit pouze deset lidí, mezi něž patří například Jaroslav Foglar - Jestřáb nebo právě již zmíněný Jan Šimáně - Galén.

A jaký smysl má udělování březových lístků? Především je to radost pro obdarovaného z toho, že někdo oceňuje jeho práci, což je zvlášť v době, kdy se "hraní si s dětmi" považuje za podivínství, více než důležité. K udělení každého odznáčku je potřeba určitá podpisová síla, tedy určitý počet osob, které nám věří a chtějí nás podpořit. Když se s tím umí pěkně pracovat, můžou se březové lístky stát výborným nástrojem k motivaci vedoucích a k podnícení jejich snahy dělat svoji práci (byť třeba jen dobrovolnickou) co nejlépe. Také jsou neocenitelným nakopávacím motorem v momentě, kdy člověk začne cítit vyhoření. Dalším neméně důležitým aspektem udělování březových lístků je šíření "přátelství rozrůzněných", tedy získávání přátel z různých organizací, které spojuje právě snaha o kvalitní práci s dětmi a mládeží.

Je nemožné popsat, co všechno takový jeden odznáček, ať už má jakoukoliv barvu, pro člověka znamená. Pokud tě myšlenka březových lístků zaujala, na webových stránkách www.brezovylistek.cz najdeš spoustu dalších informací. V případě, že bys sám chtěl začít šířit březové lístky ve své organizaci, obrať se na některého ze strážců pyramid. Jejich seznam najdeš na zmíněných webových stránkách pod záložkou kontakty.

Katka Katóba Palová

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: