Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Generace na CVVZ 2016

publikováno 19. října 2016

Jak bude probíhat projektové setkání v rámci CVVZ, o víkendu 11.-13.11.? Co se tam bude dít? A co dělat, když se chci zúčastnit? Na všechny tyto otázky najdeš odpověď v tomhle článku.

Ke stažení:

Kdy: 11.-13.11.2016

Kde: Jihlava, hotel Villa Eden a areál CVVZ

Co se bude dít:

Tématem setkání je udržení tradic v oddíle. Kromě toho bude mnoho příležitostí k povídání a sdílení vlastních "pracovních" zážitků i osobních příběhů.

Účastníci projektu se také budou moct zúčastnit programů v rámci Celostátní vzájemné výměny zkušeností (viz http://www.cvvz.cz).

V přiloženém dokumentu najdeš časový harmonogram celého víkendu a podrobnější popis programu.

Organizační informace:

Galénův nadační fond hradí z projektu Erasmus+ všechny náklady spojené se setkáním, tzn.:

 • cestu do Jihlavy
 • ubytování a stravu
 • účastnický poplatek za CVVZ

Jak postupovat, když se chci zúčastnit:

 1. Zaregistruj se na webové stránce CVVZ: http://www.cvvz.cz
 2. Vyplň registrační formulář projektu: https://goo.gl/forms/WNBLz2xNux3ajk9j1

V případě jakéhokoliv dotazu se můžeš obrátit na Katóbu - koordinátorku projektu: generace@brezovylistek.cz či tel. číslo 721 852 235 (v termínu 26.-30.10.prosím pouze email, budu v zahraničí).

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

 • Junák
 • Duha
 • A-TOM
 • Klub českých turistů
 • Zálesák
 • Pionýr
 • Naturo
 • ČSOP
 • a mnohých dalších
Hledání: