Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Březové lístky ve „Společenství Tuláků Olomouc“…aneb „Jak jsme objevili Velkou pedagogickou hru“

publikováno 3. dubna 2007

Mám-li něco napsat o historii BL v našem oddíle, musím nutně vzpomenout Galéna, který velice ovlivnil naše "Tulácké žití" na celých 17 let /od roku 1990/… Reagovala jsem tenkrát dost razantně na nějaké články v Mladém hlasateli, Galén mi odepsal, vyměnili jsme si názory a on mi nabídl spolupráci. A takhle jsme se dostali do klubového hnutí, poznali Galéna osobně, objevili jsme Velkou pedagogickou hru a následně i Duhu - sdružení dětí a mládeže, jejíž jsme členy dodnes… Byla to Galénova nenásilná agitace a um získat lidi, ukázat jim jiné možnosti, diskutovat, vysvětlovat, nadchnout a být takřka všudypřítomen.

Naše pyramida BL patří "Společenství Tuláků Olomouc", protože v prvních letech její základní kameny tvořili lidičkové z různých koutů Česka.

Byli jsme tenkrát s naším odd.vedoucím Bigoňkem guvernéry stovek klubů Mladého hlasatele a vybudovali jsme docela silné společenství 22. stovky klubů ŽK, Klubů lesní moudrosti a Klubů historických z Olomouce, Chřibské, Moravské Třebové, Zábřeha, Průhonic, Ostravy, Karviné, Turnova, Raduně, Prostějova atd. Nejslavnostnějšími okamžiky srazů klubů bylo právě udělování BL a proto jsme zvolili tento název.

První BL přivezl mezi nás Galén, vzácný host našeho srazu a ocenil hned několik skvělých vedoucích, kteří dosud o tomto hnutí nevěděli. A tak, když jsme v roce 1995 předávali guvernérství mladšímu a ctižádostivému Šamanovi z Němčic na Hané, sešlo se nás víc jak dvě stovky, a to nebyli přítomni zdaleka všichni. Tenkrát se už mohly udělovat i vyšší stupně BL, zelená základna byla postavena.

V samotné Olomouci se nám podařilo proniknout do mnoha dalších oddílů také díky klubovým srazům, ale i akcím Městského domu pionýrů a mládeže, který se v té době snažil spojovat různé dětské organizace společnými akcemi i dlouhodobými hrami a s Galénovou myšlenkou "přátelství rozrůzněných" se plně ztotožnil. Cestu k sobě tak našly turistické kroužky tohoto domu, skauti, pionýři, Tomáci i děti z ČSOP. A naše pyramida stále rostla. Velké oddíly se nakonec pustily do vlastních pyramid, třeba Želva z Duhy Rysi, Udatní sokolíci z Průhonic, Hern se svými skauty Vlčáky…a tím se BL šířily dál … Darovací dekret je dílem Emana Žaludy, Hurištena, který už dávno vyrazil na svou vlastní životní Cestu. Nakreslil ho pro první "Tulácký sraz" v roce 1991, ale jeho obrázek břízy nám zůstal a nejen to, rozšířil se společně s BL i do jiných společenství a my jsme na to řádně pyšní..

Já jsem svůj první BL dostala v roce 1990 z rukou Galéna na kolegiu guvernérů stovek a protože byl první a celá myšlenka mne tenkrát velice nadchla, zůstal pro mne i tím nejcennějším. Vlastně zůstal tím "nej" právě proto, že díky němu začala růst naše pyramida a díky němu bylo tímto symbolem oceněno dnes už 461 lidiček ...

Oliška, Olga Palová, Duha Tuláci Olomouc

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: