Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Březové lístky k výroči Skautingu

publikováno 31. července 2007

V historii našeho Junáka není snad vhodnější a slavnostnější příležitosti k udílení odznaků Březový lístek než je den, kdy vzpomínáme 100 let od rozhodnutí prvních skautů na světě, že se budou snažit bratrsky žít a dodržovat skautské zákony. Odznaky, kterým my u nás říkáme "Březové lístky díků", udělujeme jako poděkování za obětavou práci ve výchově mládeže. Získávají je ti, kteří jsou všem příkladem a dělají vždy něco prospěšného navíc, zejména pro ostatní.

Členové Severočeské družiny Svojsíkova oddílu Junáka "Pod Ralskem" - nositelé Březových lístků - při své pětihodinové družinové schůzce 7. června 2007 v Doksech slavnostně předali svému rádci družiny, bratru Miroslavu Kubátovi-Sirovi, již sedmý stupeň odznaku - Bílý březový lístek. Další Březové lístky předali obětavým dokským hostitelům tohoto setkání družiny: pamětnici skautského mládí a člence Svojsíkova oddílu , sestře Zdeně Müllerové, dále Josefu Vejražkovi, Petru Ehrenbergerovi, Lence a Pavlovi Řasovým, Petře Kozákové a manželům Macháčkovým. Všichni členové Severočeské družiny Svojsíkova oddílu Junáka dostali jako upomínku na zmíněný slavnostní den publikaci "Desatero skautského zákona". Tu vydala družina k 100. výročí celosvětového skautingu za podpory Libereckého kraje a jeho hejtmana, bratra Petra Skokana, který je nositelem Čestného březového lístku.

Pro vědomí dalších generací připojili účastníci slavnostního setkání své podpisy do severočeské Pamětní knihy - kroniky roverského kmene mimoňských skautů Oddílu skauta Toníka Sochora k dosavadním 82 podpisům prvních členů 1. OS, členů "Přátelé vatry".

Účastníci setkání si také připomenuli, že 28. srpna 1913 ve Zvičině bylo na březovou kůru napsáno a plameny táborového ohně utvrzeno heslo JEDNOU SKAUTEM - NAVŽDY SKAUTEM. Toto heslo bude platit i pro další století skautingu.

Červenec 2007. Mimoňský Balů.

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: