Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Bojíš se, že ztratíš svůj březový lístek? Můžeš místo něj nosit hezkou nášivku!

publikováno 12. března 2007

Nabízím Ti pomoc. Místo "pichlavého" odznáčku, který Ti může někdy vadit pod popruhem batohu, který Ti může snadno odpadnout při nejrůznějších činnostech v terénu či tělocvičně, můžeš nosit stejně hezkou nášivku.

Ke stažení:

Nášivky mohou na pomoci tomu, aby i při hrách, na výletech a výpravách, soutěžích a pobytu na táborech bylo možno vidět více Březových lístků než dnes. Nošením Březového lístku se jejich nositelé ani nechlubí, ani nevyvyšují nad ostatní. Ukazují, že patří do velké skupiny lidí, kteří při práci s dětmi, mladistvými nebo dospělými dosáhli vyšší úrovně své činnosti. Že jejich okolí si jejich zásluh váží. A že chtějí povzbudit další, aby se snažili odznak získat či naopak navrhovat takové ocenění mnoha jiným. Nositelé Březových lístků vidí své přátele, kamarády nejen ve své družině, oddíle či středisku, ale všude, kde se stejně ocenění setkávají. To stojí za to symbol užitečnosti a přátelství viditelně nosit!

Jak můžeš nášivku získat?
Nášivky nenahrazují vlastní kovový odznak, ale zastupují ho. Jsou stejně veliké jako odznaky, odolné proti ztrátě a odcizení, snesou opakované praní a přirozeně se přiřazují k jiným krojovým nášivkám. "Vymysleli" ho vedoucí brněnského odboru KČT Chameleon. Užívání nášivek bylo již zařazeno do Pravidel Hnutí. Brněnský Frodo připravil kusovou i seriovou výrobu nášivek všech stupňů, tj. prvního až dvanáctého. Stejně jako kovové odznaky bude i nášivky obstarávat GN-Galénův nadační fond a prodávat Strážce Desky cti, Zbyněk Jiroušek-Jerry. Cena nášivky se bude pohybovat v rozmezí 12 až 15 Kč za kus. Podstatné je také to, že nášivky budou prodávány (samozřejmě jen pro současné a budoucí nositele ocenění Březový lístek) vystřižené a jak současně s novými dodávkami odznaků, tak i dodatečně a samostatně.

Teď už záleží jen na Tobě. Chceš-li si nášivku (nášivky) objednat, stáhni si objednávkový kupón.

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: