Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Aleš Cepek - Kšanďák (10)

publikováno 29. května 2009

* 6.8.1969 ve Vlašimi

Čtenáři internetových stránek Březový lístek mohou z údajů Desky cti snadno zjistit, že humorně znějící přezdívka Kšanďák je v nich ojedinělá. Malý Aleš ji získal již v dětských letech, v roce 1981, při výpravě oddílu TOM Střelka z Přerova do Půlčínských skal. Jistě by stálo za to si přímo od něho vyslechnout, zač ji tenkrát dostal. Kšanďák ovšem vydatně vyrostl, ale svým oddílovým a skautským ideálům zůstal a zůstává věrný dosud. Za občanské povolání si zvolil dráhu obchodního manažera a žije v Přerově. Je ve svém modrém skautském kroji, ale i v tričku Březového lístku, nepřehlédnutelným účastníkem mnoha akcí.

V dobách státního zákazu Junáka Aleš působil v TOM - turistickém oddíle mládeže v Přerově - a pak i ve sdružení Duha. S myšlenkami a udělováním Březových lístků se poprvé setkal v osmdesátých letech min. stol. právě na srazu oddílů TOM, a později, po obnovení Junáka, když v roce 1991 někteří jeho kamarádi - absolventi Duhové lesní školy - byli oceněni zeleným Březovým lístkem. Kšanďák stále vzpomíná, jak ho již tenkrát cíle a smysl Březového lístku zaujaly. A jak se po další Duhové lesní škole (v roce 1994 na Vlárském průsmyku) "nakazil nadšením" nad BL od kamarádů Nema, Cvrčka a Galéna natolik, že se začal i sám starat o oceňování pomocí BL. Dnes je po právu správcem junácké Pyramidy BL.

Kšanďák si pamatuje, jak se kdysi setkával i s negativními a skeptickými názory starších činovníků Junáka: Podle nich BL do Junáka nepatřil, určitou roli hrály i názory na Galénův vztah ke skautům. Časem se tyto "třecí plochy" vyhladily a Březový lístek si našel i v junáckém dění své výrazné místo.

"Svůj zelený BL jsem dostal od členů našeho 3. skautského oddílu v roce 1992," vzpomíná Kšanďák a připojuje, že za své další stoupání po svahu stupňů odznáčku vděčí především svým kamarádům a spolupracovníkům. Ti mu ale samozřejmě vyšší stupně ocenění udělovali za stálou a usilovnou práci pro děti a mládež. Dělo se tak zejména na tradičních "Mohelnických dostavnících".

Za pomoc při likvidaci následků povodní na Moravě obdržel v roce 1997 - jaksi navíc k základním stupňům BL - Čestný březový lístek a skauti ho odměnili prestižním skautským vyznamenáním "Za čin Junácký". Jeho dosud nejvyšší - bronzový stupeň BL - mu udělili frekventanti a instruktoři Východomoravské lesní školy v roce 2006. "Každé své ocenění považuji za poděkování celému týmu, jehož jsem byl nebo jsem členem," dodává Kšanďák. A připomíná, že se mu líbí, jak udělování Březového lístku není vázáno na nějaký "udělovací" aparát určité organizace, že má jasná pravidla, za co a jak může být někdo, hlavně za práci s dětmi a mládeží, oceněn.

První "funkcí" v činnostech mezi dětmi a mládeží Aleše Cepka bylo rádcovství. Pak postupoval "vzhůru" - pracoval jako vůdce oddílu, pak střediska až ke členství v Náčelnictvu Junáka. Od roku 1999 vede Východomoravský vůdcovský lesní kurz "Kvítek" (nyní nazývaný Falconeri) a podílí se coby zástupce vůdce na organizaci Východomoravské lesní školy. Jako instruktor a lektor se objevuje na mnoha vzdělávacích akcích i mimo Junáka, zejména na Výměnách zkušeností.

Za svou skautskou práci dostal další junácká vyznamenání a čestná ocenění. V letošním roce 2009 i to za výchovu nejvýznamnější - Medaili svatého Jiří, zlatý stupeň. K tomu Kšanďák podotýká (stejně jako mostecký Korak): "Nejlepším a nejhřejivějším oceněním mého působení pro děti a mládež je, když při setkání s bývalými členy "mých" oddílů zjišťuji, jak vděčně vzpomínají na společně prožité roky. A jak v mnoha případech své tehdejší zážitky a zkušenosti používají i při výchově svých potomků.

Výchovné a vzdělávací působení na děti a mládež je nekonečné a stále se vyvíjí. Nejen nedospělí, ale i -cátníci a -desátníci se musí "školit" po celý svůj život," říká Kšanďák. "Přeji si, abychom měli koho vychovávat. Pak jistě i já budu svou kárku dobrovolných činností s radostí tlačit dál. Přeji sobě i nám všem, aby větvičky s Březovými lístky mohutněly, aby jejich myšlenky a cíle nezapadly."

K tomuto vyznání není co dodat, jen připojit pro Kšanďáka přání mnoha dalších životních úspěchů.

V květnu 2009 podle Kšanďákova vzpomínání 2009 sestavil Pegas.

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: