Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

35 let táborů ve Ždánickém lese

publikováno 28. února 2007

1. července 1971 se necelé dvě desítky ždánických pionýrů utábořily na skládce dříví u studánky Bezdýnka ve Ždánickém lese. To byl náš první tábor. Spali jsme ve stanech na zemi na dekách a myli jsme se v potůčku, vytékajícím z Bezdýnky.

Tak tomu bylo, s malými postupnými vylepšeními, i v následujících 16 létech. Podstatná změna nastala až v roce 1986, kdy po volbách nové vedení města podpořilo naše dlouholeté úsilí o získání Haluzické hájenky. Za mnohého jednání na různých úřadech se podařilo, že 1. prosince 1988, ze sdružených prostředků, byla tato hájenka zakoupena. Náročná jednání na úřadech však byla dokončena až začátkem třetího tisíciletí pracovníky Města Ždánice, kteří vystřídali předchozí garnituru.

V úctě chováme památku na pana ing. Stanislava Trněného, který byl v tu dobu ředitelem Lesního závodu Bučovice Jihomoravských lesů v Brně. Bez jeho sympatií k naší práci a bez jeho pomoci bychom i dnes se u Bezdýnky myli jen v potůčku.

V současné době máme technické zázemí, které nám mnozí závidí. To co máme vzniklo především poctivou, zdarma vykonávanou prací našich vedoucích, našich odchovanců, příznivců. Jsme rádi, že rodiče dětí oceňují čisté prostředí, chutnou stravu a zajímavý program. To nás těší a máme z toho radost.

Nejsme "pštrosi s hlavou v písku", neignorujeme bouřlivý rozvoj informatiky. Domníváme se, že se nám daří nejnovější poznatky z oblasti komunikace skloubit s tradiční romantikou pobytu v přírodě a s výchovou k ochraně životního prostředí. Náš táborový život plyne v lesní tišině, ale jak na ní žijeme mohou rodiče dětí z tábora, naši příznivci a mnoho dalších, denně sledovat na našich internetových stránkách. Každý den po 22. hodině přinášíme totiž textové a obrazové noviny z našeho táborového dne. Budete-li je chtít vidět i Vy, pak stačí vstoupit na: http://ddmzdanice.wz.cz a pak na složce Tábory si vybrat příslušný tábor a den. Jsme skromní a tak máme radost z toho, že naše táborové noviny jsou otevírány i vícekrát jak 100x za jeden den.

V posledních létech snámi na tábory jezdí více jak 500 dětí. Ti, kteří si chtějí vybrat svůj turnus vědí, že se musí hlásit již v lednu. Bylo tomu tak i letos.

Kromě táborů zabezpečujeme i školní přírodovědné a vlastivědné výlety v květnu

a v červnu. I zde jsme plně využiti. V posledních létech tak zabezpečujeme během dvou měsíců pobyt pro více jak 1.200 žáků mateřských, základních a středních škol.

Jsme bohatí týmem našich vedoucích. Máme několik stovek dospělých spolupracovníků, kteří nám svojí prací pomáhají a pomáhat chtějí i létech příštích. Jsme nejsilnější komunitou na Ždánicku, která pracuje ve prospěch dětí a mladých lidí. Tak naplňujeme odkaz Jana Ámose Komenského: Buď ku prospěch společnosti! Bez těchto stovek bezejmenných budovatelů by nebyly Haluzice, nebyly by tábory. Pro jeden ročník táborů sestavujeme každoročně tým 140 dospělých pracovníků, kteří zabezpečují jednotlivé táborové turnusy. 121 z nich je nositeli čestného ocenění a odznaku Březový lístek.

Vážím si práce našich spojenců a mnohým nejmenovaným spolupracovníkům děkuji jim za jejich práci! Společně si přejme, aby nás i v budoucích časech přibývalo.


Mgr. Josef Chvíla

ředitel DDM Ždánice

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: