Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Rozmístění nositelů Březového lístku v ČR

(Pramen: Pyramida - Deska cti, aktuální přehled nositelů podle obcí)

Vyberte libovolnou kombinaci zobrazení sídel s počtem nositelů: 1 - 2
3 - 10
11 - 50
51 - 150
151 - 300
301 -

Kliknutím na vybranou značku v kartogramu se zobrazí název obce a celkový počet nositelů BL v ní.

Poloha některých značek u obcí může být zkreslena, neboť je převzata z GeoCoderu Google. Pokud naleznete nesrovnalosti, oznamte je na adresu kaspar.rudolf@volny.cz nebo je popište v rubrice "Diskusní fórum".

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: