Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Rozmístění nositelů Březového lístku v ČR

(Pramen: Pyramida - Deska cti, aktuální přehled nositelů podle obcí)

Vyberte libovolnou kombinaci zobrazení sídel s počtem nositelů: 1 - 2
3 - 10
11 - 50
51 - 150
151 - 300
301 -

Kliknutím na vybranou značku v kartogramu se zobrazí název obce a celkový počet nositelů BL v ní.

Poloha některých značek u obcí může být zkreslena, neboť je převzata z GeoCoderu Google. Pokud naleznete nesrovnalosti, oznamte je na adresu kaspar.rudolf@volny.cz nebo je popište v rubrice "Diskusní fórum".

Zprávy z Březového lístku

9. září 2017

Jsme nuceni upravit ceny BL :o(

Proč měníme cenu odznaků BL?

Jedním z hlavních úkolů Galénova nadačního fondu je pečovat o fenomén Březových lístků. Tedy především zajišťovat výrobu odznaků, jejich distribuci, evidenci nositelů, propagaci atd. Naším dlouhodobým cílem je, aby tato činnost nesnižovala základní jmění GNF - tedy aby nebyla ztrátová.

Více v článku...ZDE

28. května 2017

K dnešnímu dni aktualizovaná Deska cti - Pyramida BL

1. června 2016

Podporujeme začínající vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a také seniory a pamětníky, kteří mají zásluhy na rozvoji dětského a mládežnického hnutí.

Cílem této podpory je umožnit lidem v tíživé finanční situaci účast na CVVZ.
Podívejte se na
více informací.

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání:

Nepřehlédněte

Galénovo místo posledního odpočinku

Všem zájemcům přinášíme informaci o umístění Galénova hrobu...