Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Ing. Eduard Ureš - Ulbricht (12)

publikováno 5. března 2008

* 9. 10. 1904, + 2. 1. 1992
Sokol a skaut; byl znám rovněž pod přezdívkami Ataman nebo Matalufa. Narodil se v Brně, kde maturoval na reálném gymnáziu. V letech 1923-26 vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích. Vyšší vojenské vzdělání získal na Vysoké škole válečné v Praze v období 1935-38. V Československé armádě byl činný 37 let, tzn. až do roku 1960, a dosáhl hodnosti generálmajora.

Eda od svých 8 let pravidelně cvičil v Sokole. V roce 1922 vedl první letní tábor, pořádaný Sokolem Brno-Husovice u Oslavičky. Vedl chlapecké oddíly do roku 1970, od téhož roku smečku Vlčat střediska Moravští junáci - PS Lesní moudrost, které mělo tři klubovny v Brně-Černých Polích. Ty včetně táborového materiálu předal svým nástupcům. Organizoval a "velel" asi dvaceti letním táborům, několika putovním, řídil celoroční výletní a junáckou činnost 12., 15. a 18. oddílu Brno, pak 2. oddílu Kroměříž (kde byl rádcem Mirek Svoboda, syn generála Ludvíka Svobody), ale i Pionýrské tábornické oddíly a tábory odborů (ROH) na Vranovské přehradě, ve Štocích u Jihlavy, u Ivančic a na Vlčím kopci u Třebíče.

V letech 1947-49 byl zemským náčelníkem Junáka pro Moravu a znovu v letech 1968-70 s funkcí III. místonáčelníka Junáka. Byl instruktorem Lesní školy Jesenické u Švagrova (poblíž Vernířovic), Moravské u Náměště nad Oslavou a Slovenské u Bystrice. Za neúnavnou a vytrvalou činnost byl vyznamenán v roce 1968 junáckým Řádem stříbrného vlka. Do svých pozdních let byl činný jako publicista, vytvořil celou řadu článků nejen vojenských, ale i tělovýchovných, obranných a junáckých.

Jeho velkým koníčkem bylo vyhledávání vývěrů a studánek. V období 1968-70 jich našel a zajistil na 150 v okolí Brna a dalších více jak tisíc vyhledal a zaznamenal ve Slezsku, na Hané, v Posvitaví, ve Středočeském kraji, Posázaví, Brdech. Své zkušenosti z této více než dvacetileté práce zařadil do svého rukopisu Studánky. Znalosti z praxe vedení oddílů využil v dílku Junácký letní tábor. Obě tyto publikace nebyly vinou "nepřízně doby" nikdy vydány.

Bratr Ureš byl příkladem obětavosti, horlivé činorodosti a věrnosti skautské myšlence. Dokázal to nejen svými činnostmi pro děti a mládež v Sokole, Junáku a jinde, ale výrazně i svým zaměřením přinášet dobrodiní společnosti v tak životně důležité záležitosti jakou je pramenitá voda. Pracoval a působil vždy bez ohledu na zisk a slávu, své zdraví a čas. Za celé dlouhé období své činnosti, kdy neměl "na růžích ustláno", se skromně, ale velmi vydatně podílel i na rozvoji pobytu dětí v přírodě. Za jeho příkladné chování a činy mu byl udělen i Zlatý březový lístek.

Pramen: Archiv Institutu A. B. Svojsíka. Zpracoval v březnu 2008 Rudolf Kašpar-Pegas

Zprávy z Březového lístku

4. února 2018

K dnešnímu dni byla aktualizována pyramida nositelů BL.

17. ledna 2018

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, keré se tentokrát bude konat v Hlinsku v termínu 23. - 25. 2. 2018.
Více zde.

16. prosince 2017

Dnes se v Olomouci sešla Správní rada Galénova nadačního fondu, aby zvolila nové vedení na následující tři roky.

Staronová správní rada bude fungovat ve složení:

Jan Burda - Tatanka - předseda

Jan Navrátil - Betmen - místopředseda

Blanka Molly Zaňková - hospodář

a členové Kateřina Palová - Katóba, Ludmila Pohanková - Kolčava a Břeťa Boháč.

Revizora bude dělat Jarka Schmidtová - Syslice.

Všichni se těšíme na práci pro hnutí Březových lístků a CVVZek...

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání:

Nepřehlédněte

Galénovo místo posledního odpočinku

Všem zájemcům přinášíme informaci o umístění Galénova hrobu...